Henkilöstön hyvinvointi

«  Edellinen sivu

Haluamme pitää hyvää huolta yrityksemme tärkeimmästä voimavarasta, eli henkilöstöstä. Meillä kuulee usein puhuttavan antellilaisuudesta, joka tarkoittaa hyvää yhteishenkeä ja yhteen hiileen puhaltamista. Jokainen antellilainen on osa Antell-perhettä – tämä näkyy jokapäiväisessä työssämme toistemme kunnioittamisena, kannustamisena ja huolenpitona. Antellilla siis vaalitaan työpaikan hyvinvointia ja työssä viihtymistä, ja mahdollisiin ongelmiin työilmapiirissä tartutaan välittömästi.

Henkilöstön hyvinvointiin liittyy paljon muutakin kuin vain hyvää fiilistä. Huolehdimme luonnollisesti työntekijöidemme terveydestä ja työturvallisuudesta. Osa hyvää terveyttä ja työssä jaksamista ovat laadukkaat työterveyspalvelut, mutta myös henkilöstön kannustaminen vapaa-ajan harrastamiseen liikunta- ja kulttuurituen muodossa.

Antell tukee nuorten työelämään siirtymistä tarjoamalla eri oppilaitosten opiskelijoille ravintola- ja kahvila-alan harjoittelupaikkoja valtakunnallisesti. Useita harjoittelijoita on myös palkattu harjoittelujakson jälkeen palkkatyöhön.

Lyhyiden ja määräaikaisten työsuhteiden sijasta pyrimme aina sitouttamaan työntekijämme ja tarjoamaan heille vakituista työtä. Antellilla työntekijöiden vaihtuvuus onkin pientä.