06.02.2015

Antell yksi Suomen parhaista työpaikoista

Antell on listattu Great Place To Work –tutkimuksessa yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista. Tutkimus mittaa henkilöstön kokemusta työpaikastaan ja työhyvinvoinnin johtamisesta.

"Me ajattelemme, että hyvinvoiva henkilöstö tarjoaa parasta palvelua ja parhaita tuotteita asiakkaillemme", toimitusjohtaja Tomi Lantto toteaa. "Työhyvinvointi myös houkuttelee alan parhaat osaajat meille."

Antell oli tutkimuksessa mukana neljättä kertaa. "Tutkimustuloksia on käytetty johtamisen kehittämisen työkaluina", Tomi Lantto kertoo. "Meille työhyvinvoinnin kehittäminen linkittyy vahvasti liiketoiminnan kehittämiseen. Tulosten paraneminen ja sijoittuminen Suomen parhaat työpaikat –listalle vahvistaa sen, että antellilaiset ovat sitoutuneet vahvasti asiakaslupaukseemme. Teemme aidosti hyvää joka päivä."

Tutkimus paljastaa muun muassa, että yli 90% Antellin henkilöstöstä kokee saavansa paljon vastuuta omassa työssään ja että heidän työpanoksena on tärkeä. Antellilaiset kokevat myös, että johto luottaa, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua.

"Antellilaisuus tarkoittaa hyvää yhteishenkeä ja yhteen hiileen puhaltamista. Meillä on henkilöstöä ympäri Suomen. Jokainen on osa Antell-perhettä – tämä näkyy toistemme kunnioittamisena, kannustamisena ja huolenpitona. Hyvä johtaminen ja henkilöstön ammattitaitoon luottaminen ovat avainasemassa, jotta tällainen hyvä henki ja kulttuuri kehittyvät", summaa Lantto.

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Tomi Lantto, puh. 020 770 2070, tomi.lantto@antell.fi
Varatoimitusjohtaja Annukka Lantto, p. 020 770 2312, annukka.lantto@antell.fi
Henkilöstön kehittäjä Riitta Anttila, p. 020 770 2031, riitta.anttila@antell.fi

Lue lisää: http://www.greatplacetowork.fi/


Antell one of the best places to work in Finland

Antell has been listed as one of the best places to work in Finland in the Great Place To Work survey. The survey measures the employees' experience of their workplace and of the management of well-being at work.

"We believe that a staff that feels well will also provide the best service and best products for our customers," says CEO Tomi Lantto. "Well-being at work will also attract the best to our team."

Antell participated in the survey for the fourth time. "We have used the results as tools for improving management," Tomi Lantto continues. "For us, the improvement of well-being at work is strongly linked to the development of business. The improvement of results and our placement on the Great Places to Work in Finland list confirms that our personnel are strongly committed to our customer promise. We genuinely do and make good things every day."

The survey reveals that, for example, more than 90% of Antell staff feel that they are given a lot of responsibility in their work and that their contribution matters. Antell employees also feel that management trusts people to do their jobs without constant surveillance.

"Working at Antell means a great team spirit and working together for a common goal. We employ people across Finland, and each is a part of the Antell family. This shows as mutual respect, encouragement and care. Good management and trust in the competence of our personnel are key developing such good spirit and culture," Lantto concludes.

For more information, please contact:
Managing Director Tomi Lantto, puh. 020 770 2070, tomi.lantto@antell.fi
Deputy Managing Director Annukka Lantto, p. 020 770 2312, annukka.lantto@antell.fi
Personnel developer Riitta Anttila, p. 020 770 2031, riitta.anttila@antell.fi

Established in 1880, Antell is a nationwide family business that operates staff restaurants, cafes and a bakery. The Group’s headquarters are located in Oulu. Our operations are guided by long tradition, an artisan approach and uncompromisingly tasty products. Our consolidated turnover equals EUR 46 million and we employ approximately 500 capable professionals.

More information

http://www.greatplacetowork.fi/Takaisin