Saavutettavuustyökalut

Henkilöstöravintolan hyödyt työnantajalle

Julkaistu 18.1.2016

Henkilöstöravintola voidaan nähdä työsuhde-etuna, josta on hyötyä sekä työnantajalle että työntekijälle. Tekniikan kehittymisen ja työelämän murroksen myötä työnteko on viime vuosina muuttunut radikaalisti. Henkilöstöravintoloiden tulee vastata sekä työntekijöiden että työnantajien muuttuneisiin tarpeisiin tarjoamalla asiakkaidensa tarpeita vastaavia palveluita.

Johdon kiinnostus lisää myös työntekijöiden terveellisiä elintapoja

Työnantajien kannattaa olla kiinnostuneita työntekijöidensä terveydestä ja hyvinvoinnista, sillä tutkimusten mukaan yritysten johdon kiinnostus lisää työntekijöiden terveellisiä elintapoja. Työntekijöiden terveelliseen ruokavalioon ja ruokarytmiin kannustaminen on yksi konkreettisimmista välittämistä osoittavista asioista.

Henkilöstöravintolat voivat tehdä yhteistyötä yrityksen työhyvinvoinnista vastaavien kanssa ja räätälöidä ruokalistoja, sekä tarjota lisätietoa tukien yrityksen ponnisteluja esimerkiksi henkilöstön kolesterolin tai painon nousua vastaan.

Helpotusta arkeen

Oma henkilöstöravintola tuo yritykselle säästöjä ja helpotusta arkeen. Kokouksiin, koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin ei tarvitse vuokrata erillistä tilaa tai tilata tarjoiluja muualta ja maksaa kuljetuksista, kun kaikki järjestelyt onnistuvat oman henkilöstöravintolan kanssa. Assistenttien työ helpottuu, kun kokoustarjoilut saadaan luotettavasti ja tehokkaasti omalta.

Jos työntekijät eivät pysty syystä tai toisesta irtautumaan työpisteiltään lounaan tai kahvitauon ajaksi, voi henkilöstöravintola tarjota esimerkiksi kahvipalveluja taukotiloihin tai ”kärrykioskeja” ja automaatteja tuotantotilojen käytäville.

Panostus henkilöstön hyvinvointiin ja käyntikortti maailmalle

Terveellistä ruokaa nauttiva henkilöstö voi hyvin ja pysyy vireänä. Lounas on sosiaalinen tapahtuma, joka kokoaa eri osastojen ihmiset yhteen hyvän ruoan äärelle. Tieto kulkee ja ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan.

Oma viihtyisä henkilöstöravintola nähdään työsuhde-etuna, ja se viestii rekrytointitilanteessa työnhakijoille, että yritys on kiinnostunut oman henkilöstönsä työhyvinvoinnista. Oma henkilöstöravintola toimii yrityksen käyntikorttina asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Henkilöstöravintola parantaa yritysmielikuvaa silloin, kun henkilöstöravintolan ruoka, palvelu ja ilme ovat kohdallaan!

Ravintola voi toimia yhteistyössä myös paikallisten tuottajien kanssa tukien alueen elinkeinoelämää. Paikallisten ja lähellä tuotettujen raaka-aineiden suosiminen nostaa tarjotun ruoan laatumielikuvaa.

Henkilöstön motivointi

Henkilöstöä ilahduttaa erityisesti henkilöstöravintolassa lounasruokailun rahallinen tukeminen.

Henkilöstöravintolan avulla on lisäksi mahdollista motivoida työntekijöitä parempiin suorituksiin tai terveellisempiin elämäntapoihin. Työnantaja voi esimerkiksi tarjota ilmaisen lounaan tai aamiaisen kävellen tai pyörällä töihin tulleille, palkkioksi hyvin sujuneesta projektista tai vaikkapa savuttomuudesta. Muita hyvinvointia tukevia esimerkkejä ovat ilmaisten välipalahedelmien ja erikoiskahviautomaattien tarjoaminen.

Rahalle vastinetta

Oman henkilöstöravintolan perustaminen on iso investointi. Oma henkilöstöravintola tuo kuitenkin pitkällä aikavälillä selkeitä etuja. Yrityksen henkilöstö pääsee nopeasti ruokailemaan, jolloin aikaa ei kulu matkoihin ja työssäoloaikaa käytetään enemmän itse työntekoon.

Yritys voi halutessaan avata henkilöstöravintolansa ovet myös ulkopuolisille asiakkaille, jolloin kasvava ruokailijamäärä tuo yritykselle taloudellista etua.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Miten yrityksesi voisi hyötyä henkilöstöravintolasta? saadaksesi lisätietoja henkilöstöravintolan tuomista hyödyistä työnantajalle sekä työntekijöille.