Saavutettavuustyökalut

Miksi investoida henkilöstöravintolaan?

Julkaistu 17.2.2016

Image for Miksi investoida henkilöstöravintolaan?

Henkilöstöravintolan hankinta tai vaihto on suuri päätös, jolla on vaikutusta lähes jokaisen yrityksessä työskentelevän arkeen. Henkilöstöravintolan perustaminen voi tuntua isolta investoinnilta, mutta toimiessaan hyvin, investointi kuitenkin kannattaa, sillä se edistää työntekijöiden hyvinvointia ja tehostaa ajankäyttöä.

Tehokasta ajankäyttöä

Oman yrityksen tiloissa tapahtuva ruokailu on nopeaa ja tehokasta, aikaa säästyy työnteolle eikä sitä kulu talosta pois ja takaisin liikkumiseen. Oma henkilöstöravintola tuo helppoutta, työhyvinvointia ja energiaa henkilöstölle sekä työnantajayritykselle. Yritys saa myös veroetua tukiessaan työntekijöidensä ruokailua.

Panostus työntekijöiden hyvinvointiin

Tarjoamalla laadukasta ja monipuolista ruokaa viihtyisässä ympäristössä, tieto kulkee paremmin, ihmiset tiimiytyvät ja pitkällä aikavälillä pystytään vähentämään sairauspoissaoloja sekä kasvattamaan työntekijöiden hyvinvointia. Tämä puolestaan kasvattaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta.

Työntekijöiden terveelliseen ruokavalioon kannustaminen on myös yksi konkreettisimmista välittämistä osoittavista asioista. Kun henkilöstöravintolan tarjonta on monipuolista ja jokaiselle löytyy jotain, edistää henkilöstöravintolassa ruokailu yhteishengen parantumista sekä työntekijöiden sosiaalista hyvinvointia. Tämä on selvä viesti työnantajalta työntekijöille: Olet tärkeä!

Taloudellista etua

Yritys voi halutessaan avata henkilöstöravintolansa ovet myös yrityksen ulkopuolisille asiakkaille, jolloin kasvava ruokailijamäärä tuo yritykselle taloudellista etua.

Oman henkilöstöravintolan myötä yrityksellä on vapaasti hyödynnettävissä oleva iso tila erilaisia tilaisuuksia tai työntekoa varten. Erilaisilla kaluste- ja palveluratkaisuilla saadaankin tila tehokkaasti käyttöön myös lounasajan ulkopuolella.

Käyntikortti sidosryhmille

Oma henkilöstöravintola kohottaa yritys- ja työnantajaimagoa sekä potentiaalisten asiakkaiden että tulevien työntekijöiden mielissä.

Oma viihtyisä henkilöstöravintola nähdään työsuhde-etuna, ja se viestii rekrytointitilanteessa työnhakijoille, että yritys on todella kiinnostunut oman henkilöstönsä työhyvinvoinnista. Oma henkilöstöravintola toimii myös yrityksen käyntikorttina asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Henkilöstöravintola parantaa yritysmielikuvaa erityisesti silloin, kun henkilöstöravintolan ruoka, palvelu ja ilme ovat kohdallaan!

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton Henkilöstöravintolapalveluiden ostajan oppaamme saadaksesi lisätietoja siitä, mitä tulisi ottaa huomioon henkilöstöravintolapalveluja hankkiessa tai vaihtaessa.