Saavutettavuustyökalut

Mistä työhyvinvointi koostuu?

Julkaistu 22.3.2016

Työhyvinvoinnin tavoitteena on pitää työntekijät työkykyisinä ja terveinä työssä koko työuran ajan. Tämä tavoite on mahdollista saavuttaa, kun työtä tehdään turvallisessa ja viihtyisässä työpaikassa, jossa työntekijän työkyvystä ja työssä jaksamisesta pidetään huolta.

Työhyvinvoinnilla on suuri vaikutus yrityksen tulokseen, sillä vain tyytyväinen ja työstään innostunut työntekijä voi tuottaa sellaisia palveluja, joihin yrityksen asiakkaatkin ovat tyytyväisiä.

Mistä työhyvinvointi koostuu?

Antellin asiantuntijoiden mukaan työhyvinvointi koostuu muun muassa seuraavista tekijöistä:

Hyvästä esimiestyöstä, joka näkyy kaikille tasapuolisena ja tasa-arvoisena kohteluna. Esimiestyön täytyy myös olla tasalaatuista ja linjassa eri esimiesten ja yritysjohdon kesken.

Organisaation tuesta. Organisaatio tukee tekemistä ja palvelee paitsi liiketoiminnan, myös yksilön kehittämistä ja kehittymistä. Organisaatiossa tieto liikkuu tehokkaasti ja työntekijät pääsevät aidosti vaikuttamaan asioihin.

Työn mielekkyydestä ja asenteesta omaa työtä kohtaan. Työssä voi saada onnistumisen tunteita ja olla aidosti ylpeä omista saavutuksistaan. Omia mieltymyksiään ja kehityskohteitaan on mahdollista tuoda ilmi esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Hyvästä työyhteisöstä, jossa kaikki pelaavat samaan maaliin ja jossa vallitsee auttamisen ja välittämisen kulttuuri. Kaikki ovat työyhteisön tasavertaisia jäseniä, eikä ketään jätetä pulaan.

Sopivasta kuormituksesta. Työ on sopivasti haastavaa, mutta ei kuormita jatkuvasti fyysisesti ja henkisesti liikaa. Hetkellinen ylikuormitus ei haittaa, mutta jatkuvana tilana tämä kuormittaa liikaa ja johtaa helposti sairastumiseen ja työkyvyn heikkenemiseen.

Osaamisesta. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että työntekijällä on tarvittava osaaminen ja taidot suoriutua tehtävistään niiden vaatimalla tavalla.

Tavoitteista. Työntekijällä on tiedossa, mitä häneltä odotetaan ja mitkä tavoitteet hänen tekemälleen työlle on asetettu.

Työkyvystä. Työntekijällä on hyvä fyysinen ja henkinen toimintakyky, johon vaikuttavat lepo, ravinto ja liikunta. Työkykyyn vaikuttaa merkittävästi myös oma elämänhallinta sekä esimerkiksi vapaa-ajan harrastukset.

Työympäristöstä, jonka tulee olla kaikille turvallinen ja terveellinen.

Palautteesta. Jos työstään ei saa minkäänlaista palautetta, on siinä mahdotonta kehittyä.

Itsestä huolehtimisesta. Työssä ei voi voida hyvin, jos ei huolehdi itsestään myös vapaa-ajalla.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Työhyvinvoinnin ABC saadaksesi lisätietoja työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä.