Saavutettavuustyökalut

Työpaikkaruokailun vaikutus työhyvinvointiin

Julkaistu 29.3.2016

Image for Työpaikkaruokailun vaikutus työhyvinvointiin

Työhyvinvointi puhututtaa työelämää – onhan sillä vaikutusta niin yrityksen kilpailukykyyn ja taloudelliseen tulokseen kuin imagoon ja työnantajamielikuvaan. Aiheen ajankohtaisuuteen vaikuttavat myös kiristynyt kilpailutilanne markkinoilla sekä suunnitellut työajan ja eläkeiän nostot.

Hyvinvoiva työntekijä jaksaa paremmin ja pystyy suuntaamaan energiansa yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen, ajaen näin sekä yrityksen että yksilön etua. Yksi olennainen työhyvinvointiin vaikuttava asia on työkyky, johon vaikuttavat lepo, liikunta ja ravinto.

Työn tauottamisen tärkeys

Työn tauottamisella on tutkitusti positiivinen vaikutus työn tehokkuuteen ja työntekijöiden jaksamiseen. Työyhteisön yhteiset lounas- ja kahvihetket palauttavat ja tarjoavat mahdollisuuden pieneen hengähdystaukoon työnteosta. Nämä tauot edesauttavat myös sosiaalista hyvinvointia.

Monet hyvät omaan työhönkin liittyvät ideat ja ajatukset ovat syntyneet juuri yhteisten lounas- tai kahvitaukojen yhteydessä kun ajatukset ovat päässeet tuulettumaan.

Työpaikkaruokailun merkitys

Työpaikkaruokailulla on suuri vaikutus paitsi työntekijöiden ruokavalioon myös heidän sosiaaliseen hyvinvointiinsa. Kun henkilöstöravintolan tarjonta on monipuolista ja jokaiselle löytyy jotain, edistää henkilöstöravintolassa ruokailu työntekijöiden hyvinvointia. Lounastauko on tarkoitettu myös työstä palautumiseen ja yhteishengen parantamiseen.

Terveellistä ja hyvänmakuista ruokaa nauttiva henkilöstö voi hyvin ja pysyy vireänä. Lounas on sosiaalinen tapahtuma, joka kokoaa eri osastojen ihmiset yhteen hyvän ruoan äärelle. Näin tieto kulkee ja ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan paremmin.

Nopeaa ja vaivatonta

Oma henkilöstöravintola on helppo ja nopea ratkaisu tämän päivän hektisessä maailmassa. Työntekijöiden aikaa ei kulu lounasravintolan etsimiseen eikä ruokaa tarvitse hotkia kiireellä. Toisaalta viihtyisässä henkilöstöravintolassa ruokailu inspiroi ja antaa mahdollisuuden tutustua muilla osastoilla työskenteleviin kollegoihin.

Henkilöstöravintolaa voidaan lounasruokailun lisäksi hyödyntää monipuolisesti kokous- ja työtilana erilaisten kalusteratkaisujen avulla.

Muutakin kuin lounasta

Kustannussäästöt ovat pakottaneet monet yritykset luopumaan suurista konttoreista ja siirtymään usean yrityksen käytössä oleviin yrityskampuksiin. Oma työhuone ei olekaan tämän päivän toimistotyöntekijälle enää itsestäänselvyys.

Erilaisissa yrityspuistoissa ja avokonttoreissa työskentely voi varsinkin kaikkien työntekijöiden sattuessa samaan aikaan paikalle olla ahdasta ja meluista. Jokaiselle ei välillä löydy edes omaa työpöytää. Tämä vaikeuttaa keskittymiskykyä ja vaikuttaa suoraan työn mielekkyyteen sekä työntekijän tehokkuuteen.

Jos työntekijällä on tällaisessa tilanteessa mahdollisuus tehdä töitä viihtyisässä henkilöstöravintolassa, rauhallisessa sopessa kahvikupin äärellä, edistää se sekä työntekijän hyvinvointia että työn tehokkuutta. Henkilöstöravintolaa ei tulisikaan mieltää pelkästään lounasaikaan täynnä ja muuten joutilaana olevana tilana, vaan monipuolisesti ja erilaisiin tarpeisiin hyödynnettävänä kokous- ja työskentelytilana.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Työhyvinvoinnin ABC saadaksesi lisätietoja työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä.