Saavutettavuustyökalut

Työhyvinvoinnin lyhyt oppimäärä

Julkaistu 1.8.2016

Image for Työhyvinvoinnin lyhyt oppimäärä

=”responsive-img” “” style=”margin-bottom: 20px;”>

Työhyvinvointi on jo pidemmän aikaa puhututtanut työelämää. Työhyvinvoinnilla on tutkitusti vaikutusta henkilöstön toiminnalliseen tehokkuuteen ja tätä kautta koko yrityksen taloudelliseen tulokseen ja kilpailukykyyn. Hyvinvoiva työntekijä jaksaa paremmin ja pystyy käyttämään kaiken energiansa yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Koska työhyvinvointi on hyvin subjektiivinen asia, ajattelimme tässä artikkelissa avata työhyvinvoinnin käsitettä hieman lisää.

Mitä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan?

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.

Työhyvinvoinnin tavoitteena on pitää työntekijät terveinä ja työkykyisinä työssä koko työuran ajan. Tavoite on mahdollista saavuttaa, kun työtä tehdään turvallisessa ja viihtyisässä työpaikassa, jossa työntekijän työkyvystä ja työssä jaksamisesta pidetään huolta.

Mikä merkitys työhyvinvoinnilla on?

Työhyvinvoinnilla on suuri merkitys siihen, että työntekijä voi ja haluaa antaa parhaansa. Esimerkiksi asiakaspalvelutyössä vain tyytyväinen ja työstään innostunut työntekijä voi tuottaa sellaisia palveluja, joihin yrityksen asiakkaatkin ovat tyytyväisiä. Hyvä olo, yhtä lailla kuin huonokin, heijastuu ja tarttuu ympäristöön. Niin yhteistyökumppaneihin, kollegoihin, toimittajiin kuin asiakkaisiin.

Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvavat. Työhyvinvointi tuottaa. Tämän vuoksi henkilöstön työhyvinvointiin kannattaa panostaa.

Miksi työhyvinvointi kiinnostaa?

Kiristynyt markkinatilanne saa yritykset hakemaan kustannustehokkuutta. Henkilöstökustannuksia analysoidessa monet yritykset miettivät, miten sairauspoissaoloja ja niiden aiheuttamia kustannuksia olisi mahdollista vähentää.

Työterveyslaitoksen mukaan hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet ovat yrityksille taloudellisesti erittäin kannattavia sijoituksia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden. Saat siis jokaista työhyvinvointiin sijoittamaasi euroa kohden kuusi takaisin!

Haluatko lisätietoja?

Järjestimme työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvän maksuttomaan webinaarin torstaina 18.8.2016 klo 10. Webinaarissa pureuduimme tarkemmin työhyvinvointiin sekä erityisesti sen kehittämiseen. Webinaarin puhujana toimi Antellin henkilöstön kehityksestä vastaava Riitta Anttila, Head of HRD. Lataa webinaaritallenne täältä.