Saavutettavuustyökalut

Työntekijöiden palkitseminen ja motivointi

Julkaistu 23.8.2016

Image for Työntekijöiden palkitseminen ja motivointi

Työntekijöiden palkitseminen on noussut yhä enemmän esille työhön sitouttamisessa sekä motivoinnissa. Työntekijöiden palkitsemiseen ja motivointiin on monia erilaisia keinoja. Tässä artikkelissa keskitymme erityisesti siihen, miten voit motivoida työntekijöitäsi parempiin suorituksiin tai esimerkiksi terveellisempiin elämäntapoihin henkilöstöravintolan avulla.

Mitä palkitsemisella tavoitellaan?

Palkitsemisen tavoitteena on lisätä työmotivaatiota sekä sitouttaa työntekijää yritykseen. Sen avulla pyritään myös ohjaamaan toimintaa haluttuja tavoitteita kohti. Palkitsemista voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla, kuten rahapalkkioilla, tulospalkkioilla, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla, erilaisilla eduilla sekä totta kai tarjoamalla mielekästä ja työntekijää aidosti kiinnostavaa työtä. Parhaimmillaan palkitseminen lisää työhyvinvointia ja ohjaa koko yrityksen toimintaa toivottuun suuntaan.

Uusien palkitsemistapojen käyttöönotto tulee suunnitella tarkoin ja niiden lähtökohtana tulee aina olla yrityksen tavoitteet. Palkitsemisen suunnitteluun täytyy myös varata aikaa ja resursseja, jotta palkitsemisesta tulee johdonmukaista ja kaikille oikeudenmukaista.

Miten palkita ja motivoida työntekijöitä henkilöstöravintolaa hyödyntäen?

Henkilöstöravintola itsessään nostaa työhyvinvointia tarjoten päivittäin terveellisen lounaan ja mukavan foorumin sosiaaliseen kanssakäymiseen kollegoiden kanssa. Henkilöstöravintolan palveluita voidaan kytkeä myös kannusteiksi edistämään muita yrityksen työhyvinvoinnin tavoitteita.

Esimerkiksi tupakoinnin lopettamista harkitsevalle työntekijälle voidaan tarjota palkinnoksi herkkulahjakoria tai ilmaista lounasta onnistuneen savuttoman ajanjakson jälkeen.

Liikuntaan taas voidaan kannustaa esimerkiksi siten, että töihin kävelemällä tai pyöräilemällä työnantaja tarjoaa ilmaisen aamiaisen henkilöstöravintolassa. Ravintolan tarjoamia tuotteita ja palveluja voidaan hyödyntää muissakin tilanteissa, kuten onnistuneita työsuorituksia juhlistettaessa ja niistä palkittaessa.

Päivittäisessä arjessa henkilöstöravintola vahvistaa myös työntekijän sitoutumista ja motivaatiota tuomalla helppoutta jokapäiväisiin toimiin. Oma ravintola tuo myös lisäarvoa ja etua esimerkiksi rekrytointitilanteessa, jossa työnhakija puntaroi kahden mielenkiintoisen työpaikan välillä. Henkilöstöravintolalla onkin positiivinen vaikutus työnantajamielikuvaan.