Saavutettavuustyökalut

Mitä huomioida henkilöstöravintolaa hankkiessa?

Julkaistu 17.1.2017

Image for Mitä huomioida henkilöstöravintolaa hankkiessa?

Uuden henkilöstöravintolan hankinta tai nykyisen palveluntarjoajan vaihto on aina iso päätös, jolla on vaikutusta lähes jokaisen yrityksessä työskentelevän arkeen. Siksi henkilöstöravintolapalveluita tarjoavia yrityksiä vertaillessa tulee kiinnittää huomiota useisiin kriteereihin. Tässä artikkelissa esittelemme tarkemmin, mitä kaikkea on syytä ottaa huomioon henkilöstöravintolaa hankkiessa tai vaihtaessa.

Nykyisen palveluntarjoajan vaihto

Henkilöstöravintoloiden kohdalla pätee sama sääntö kuin monen muunkin palveluntarjoajan kohdalla: kun kaikki on hyvin, tilanteeseen ei ole tarvetta reagoida, mutta kun jokin muuttuu, huomataan se välittömästi.

Nykyisen henkilöstöravintolan vaihtotilanteessa onkin syytä käydä perusteellisesti läpi se, mitä halutaan, minkä halutaan muuttuvan ja miten eri palveluntarjoajat pystyvät vastaamaan yrityksen vaatimuksiin. Lue tästä artikkelistamme tarkemmin, milloin on syytä harkita henkilöstöravintolan vaihtoa.

Henkilöstöravintolan hankinta

Henkilöstöravintolaa hankkiessa yrityksellä on useita eri vaihtoehtoja palvelun tuottamiseksi. Yritys voi joko perustaa oman henkilöstöravintolan ja pyörittää toimintaa itse tai sitten ulkoistaa toiminnan palveluntarjoajalle, ja keskittyä itse omaan ydinosaamiseensa sekä liiketoimintansa kehittämiseen.

Henkilöstöravintolan perustaminen voi tuntua isolta investoinnilta, mutta toimiessaan hyvin, investointi kuitenkin kannattaa, sillä henkilöstöravintola edistää tutkitusti muun muassa työntekijöiden hyvinvointia sekä tehostaa ajankäyttöä.

Sopimuksissakin on eroja

Henkilöstöravintolapalveluja tuottavan toimijan kanssa tehdyllä sopimuksella on suuri merkitys yhteistyön sujuvuuden kannalta. Siksi sopimusvaiheessa onkin hyvä sopia asioista mieluummin liian tarkkaan kuin liian suurpiirteisesti.

Sopimuksen kestoon on myös syytä kiinnittää huomiota. Jos sopimus tehdään vaikkapa vuodeksi kerrallaan, palveluntarjoaja ei kenties ole niin sitoutunut toiminnan kehittämiseen kuin esimerkiksi kolme vuotta kestävässä sopimuksessa. Pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen paitsi motivoi, näkyy se myös asiakkaalle päin laadukkaampana palveluna.

Asiakasyrityksen ja palveluntarjoajan välisestä hyvästä yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet. Asiakasyrityksen ja palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa on hyvä sopia muun muassa siitä, miten ja kuinka usein palvelun laatua seurataan, mitataan ja kehitetään.

Ravintolapäällikkö on henkilöstöravintolan sydän

Olennainen tekijä asiakasyrityksen ja henkilöstöravintolapalvelujen tarjoajan välisessä yhteistyössä on ravintolapäällikkö. Ravintolapäällikkö on asiakkaalle päivittäin näkyvä avain- ja yhteyshenkilö – koko ravintolan toiminnan ydin ja sydän!

Ravintolapäällikkö on vastuussa siitä, että asiakasyrityksen kanssa tehdyt sopimusehdot täyttyvät ja palvelun laatu pysyy korkealla. Yhteistyön jatkuessa pitkään, ravintolapäälliköistä tuleekin monesti ikään kuin osa asiakasyrityksen omaa henkilökuntaa.