Saavutettavuustyökalut

Eväät hyvään työntekijäkokemukseen tehdään yhdessä

Julkaistu 6.9.2017

Image for Eväät hyvään työntekijäkokemukseen tehdään yhdessä

Hyvästä asiakaskokemuksesta puhutaan paljon, mutta vain työelämän todelliset edelläkävijät huomaavat sen taustavaikuttajan – erinomaisen työntekijäkokemuksen. Digitalisaation myötä muuttuvat työn tekemisen käytännöt määrittelevät osaltaan työntekijäkokemusta uudelleen. Tämä vaikuttaa koko organisaatioon työntekijöistä johtoportaaseen. Toisaalta uusi digitaalinen toimintaympäristö avaa uusia mahdollisuuksia ja tilaa uusille innovaatioille. Kuitenkin samalla digitaalisuus asettaa työntekijäkokemuksen rakentumiselle aivan uudenlaisen riman, jonka ylittämiseen tarvitaan kehittyvää alaisten huomioimista.

Yksilöllisyyden huomioiminen luo laatua

Yhä useammalla toimistolla on arkipäivää, että kokonaiset työtiimitkin viestivät toisilleen digitaalisesti. Mahdollisuus etätyöhön antaa osaltaan ihania vapauksia työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamiseen, edistäen näin positiivista työntekijäkokemusta ja työssä jaksamista. Nykyään on tyypillistä, että myös johtaminen tapahtuu etänä. Tällöin edellytyksenä esimiestyössä onnistumiselle on työntekijäkokemukseen liittyvien laatutekijöiden uudenlainen huomioiminen.

Tutkimusten mukaan työntekijän tehokkuus lisääntyy, kun jokainen työntekijä kokee esimiesten huomioivan ja arvostavan häntä yksilönä. Henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisten tukeminen ja hyödyntäminen työssä ovat tärkeä osa työntekijäkokemusta, tunnetta välitetyksi tulemisesta. Esimiestyössä kasvaa tarve yksilöiden ja ryhmien ammattitaidon kasvattamiseen ja muuttamiseen vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin.

Mikään ei korvaa hyvin toimivaa yhteisöä

Toisaalta kaiken muutospuheen keskellä on hyvä huomata, että aivan kaikkea eivät maailman ja työelämän myllerrykset voi pyyhkäistä tieltään. Vaikka työnteon tavat muuttuvat, toimivat ihmiset pohjimmiltaan samalla tavalla kuin ennenkin. Apuvälineet ja robottikädet voivat olla tulevaisuudessa arkipäivää, mutta esimerkiksi aisteja tai tunnekokemusta ei voi digitalisoida. Virtuaalisessakin palaverissa on edelleen tärkeää rakentaa työyhteisöön hyvä ja avoin tunnelma.

Juuri siksi tulevaisuudessa on erityisen tärkeää pitää kiinni yhdessä olemisen kokemuksesta. Yksittäisten työntekijöiden potentiaalista jalostuu timantti vain hyvin toimivassa ryhmässä. Suuntaa näyttävässä tulevaisuuden työpaikassa ”Me-henki” yhdistyykin jokaisen valtaan ja vastuuseen omasta työnteostaan. Perinteinen esimerkki yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kohtaamisesta on esimerkiksi tiimin yhteinen lounas. Laadukas yhdessä olemisen kokemus on edelleen tärkeä osa työntekijäkokemusta – tapahtui se etänä tai fyysisesti samassa tilassa.

Kiinnostavatko uudenlaiset työnteon tavat?

Lisää eväitä parempaan työpäivään saat aamiaisseminaaristamme, jossa teemana ovat erityisesti tulevaisuuden työkäytänteet, tavat, paikat ja rytmi. Varmista paikkasi täältä!