Saavutettavuustyökalut

Tulevaisuuden työympäristö: tila yhteisille ideoille ja innovaatioille

Julkaistu 9.1.2018

Image for Tulevaisuuden työympäristö: tila yhteisille ideoille ja innovaatioille

Työhyvinvoinnin murroksen keskellä on hyvin tiedossa, kuinka esimerkiksi yhteen hiileen puhaltava työyhteisö tukee työssä jaksamista tai yhteinen huumori auttaa viihtymään työssä. Hyvinvoivalla toimintakulttuurilla voidaan vahvistaa työhön sitoutumista ja itseohjautuvuutta sekä lisätä luovuutta ja positiivisuutta. Toistaiseksi vähemmän kuitenkin puhutaan siitä, miten työympäristö itsessään voisi tukea työssä jaksamista ja kehittymistä. Aiheeseen paneutuminen kuitenkin kannattaisi – tutkimusten mukaan ei ole samantekevää, millainen fyysinen ympäristö työpaikka tai työpiste on.

Tilaa keskittymiselle ja ongelmanratkaisulle

Autonomia on yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin kulmakivistä – ihmisellä tulee olla sekä vastuu että vapaus oppia ja kehittyä työssään, mutta myös löytää ratkaisuja oman työn tarpeisiin. Yksi suurimmista huolista työympäristön muutoksissa onkin se, miten työntekijöille taataan keskittymis- ja vetäytymisrauha. Nykyajan työn tunnusmaisia piirteitä ovat projektimaisuus ja luova ongelmanratkaisu, jotka molemmat vaativat toisinaan hiljaisuutta ympärilleen.

On tärkeää, että jokainen työntekijä saa rytmittää omaa työtään työtehtävien tarpeiden mukaan ja voi itse päättää, missä kunkin työvaiheen tekee ja mikä paikka on siihen paras.

Monenlaisiin tarpeisiin taipuvat tilat palvelevat tehokkaasti myös luovaa ongelmanratkaisua, jossa hyvät päätökset ovat toisinaan pienestä kiinni. Oletko testannut ratkaista pulmaa eri muotoisen pöydän ääressä tai istumisen sijasta seisoen?

On hyvä muistaa, että vaikka työpaikalta löytyisi tila rauhalliselle keskittymistä vaativalle työlle, on yhtä tärkeää voida tuulettaa päätään esimerkiksi alakerran henkilöstöravintolassa. Siinä sivussa voi törmätä kollegaan, jolta saattaa saada ajatuksen pattitilanteen ratkaisemiseksi.

Mahdollisuus spontaaneille kohtaamisille

Toimiva tila tukee kaikkien työntekijöiden yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista, joiden avulla saadaan aikaan positiivista synergiaa ja yhteistä innostusta.
Tyypillisesti työtä tehdään ja ajatuksia vaihdetaan yli organisaatiorajojen. Siksi sillä, miten ympäristö antaa mahdollisuuden kohtaamisiin ja ajatustenvaihtoon, on suuri merkitys. Toisinaan työympäristö voi olla jopa erottautumistekijä kilpailussa parhaista työntekijöistä, sillä esimerkiksi leikillisyys muuttaa työympäristöä ja toimintakulttuuria positiiviseen suuntaan.

Räätälöidystä henkilöstöravintolasta löytyy viihtyisiä tiloja niin spontaaneihin kohtaamisiin kuin sovittuihin tapaamisiinkin. Esimerkiksi loosimaiset istuinryhmät sopivat hyvin vapaamuotoisiin keskusteluihin tai palavereihin kahvikupillisen tai smoothien äärellä. Tarvittaessa isot tilat muuntuvat moneksi. Työskentelytiloista kannattaa pyrkiä luomaan alusta, joka kannustaa myös uudenlaiseen tekemiseen. Kun työntekijät viettävät aikaa yhteisissä tiloissa omien toimistojen sijaan, voi syntyä hyviä kohtaamisia jotka kehittävät koko yhteisöä.

Ravintolassa voi järjestää suuremmankin seminaarin tai vaikka työyhteisön virkistäytymistapahtuman. Kiinnostavat tilaisuudet koko porukalle saavat helposti aikaan positiivista pöhinää – sillä lopullisen tunnelman tuovat tilassa työskentelevät ihmiset. Siksi olisi ihanteellista ottaa työntekijät mukaan toimitilojen suunnitteluun.

Haluatko lukea lisää työhyvinvoinnista?

Tutustu aiempiin artikkeleihimme työelämän murroksesta ja lue, miten inspiroiva työympäristö toteutettiin Kevan Farmissa!