Saavutettavuustyökalut

Johtaminen ja tulevaisuuden työelämä

Julkaistu 25.4.2018

Image for Johtaminen ja tulevaisuuden työelämä

Työn määrittelyt ovat tulevaisuudessa monimuotoisempia kuin nyt, mutta yhdessäkään tulevaisuuden skenaariossa työ ei katoa kokonaan. Sen sijaan muutoksen alla ovat itse työpaikat ja organisaatiot. Miten tämä tulisi huomioida jo tämän päivän johtamisessa? Demos Helsinki tarjosi muun muassa tähän aiheeseen pohdittavaksi uusia näkökulmia Antellin viimesyksyisessä aamiaisseminaarissa. Koostimme tähän blogiartikkeliin parhaat palat Aleksi Neuvosen puheenvuorosta, ole hyvä!

Miten kilpailla koneiden kanssa?

Algoritmeista ja tekoälystä liikkuu monenlaisia tulevaisuuden skenaarioita, eivätkä niistä kaikki vaikuta lupaavilta. Monissa organisaatioissa suhtaudutaan tekoälyn rantautumiseen ristiriitaisesti. Johtamisessa tärkeää on kuitenkin teknis-digitaalisesta murroksesta huolimatta tulevaisuudessa keskittyä ensisijaisesti ihmisten välisiin prosesseihin, ei pelkästään automaatioon.

Ison kuvan huomioiminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, ja esimiestyön haasteena on toimia yhdistävänä linkkinä automatisoitujen prosessien ja ihmisten välillä. Yhtä tärkeää johdolle on myös kasvattaa omia valmiuksia ymmärtää uutta teknologiaa ja oppia muokkaamaan niiden rutiineja. Mukautuminen ja kyky siirtää osaamista tekoälylle ovat tulevaisuuden työelämän tärkeitä taitoja.

Asiantuntijuus, erityisosaaminen ja itsensä kehittäminen

Tekoälyn ja robotisaation myötä tulevaisuuden työelämässä korostuu tiedon tulkinnan ja analysoinnin taidot. Tarvittava osaaminen muuttuu, ja asiantuntijaosaamista tulee keskittää suppeisiin, erikoistumista vaativiin tehtäviin, joihin ei kannata laatia robottia. On hyvin mahdollista, ettei koulutuksen avulla ennätetä reagoida työelämän tarpeiden muutoksiin kun perinteiset ammatit ovat katoamassa. Samalla myös ammattien sisällöt monipuolistuvat. Monipuolistuminen näkyy etenkin asiantuntijatyössä, sillä vaikka se lisää työtehtävien kirjoa, se voi myös varastaa aikaa työntekijän varsinaiselta erityisosaamiselta.

Siten tulevaisuuden työelämän johtamisessa alleviivautuu uudenlaisen asiantuntemuksen ennakointi – kuinka organisaatiossa tarjotaan mielekkäitä tapoja työntekijöiden itseohjautuvalle kehitykselle? Tämä korostuu etenkin nuoremman, työelämään siirtymässä olevan sukupolven kohdalla. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen ajattelu yleistyvät tuoden mukanaan sekä jatkuvan tarpeen että motivaation oman osaamisen kehittämiseen.

Etäjohtaminen on tulevaisuuden taito

Tekoälyn soveltaminen työelämässä on lähivuosikymmeninä vielä pientä, ja isompi muutos ennen sitä tuleekin olemaan työn uudenlainen organisointi ja hajauttaminen. Digitaalisuus ja globalisaatio ovat mullistaneet paitsi palveluiden etsimiseen ja tarjoamiseen liittyvät rajat, myös organisaation sisäisen työskentelyn.

Työ organisoituu digitaalisessa maailmassa ennen kaikkea alustoilla. Asiantuntijatiimi voi jo nyt työskennellä yhteisen tavoitteen eteen jopa maapallon vastakkaisilta mantereilta. Tämä on jatkuvasti yleistyvä ilmiö, ja etäjohtaminen on jo monille organisaatioille nykypäivää. Lue tästä blogiartikkelistamme esimerkiksi palaverikäytännöissä tapahtuneesta muutoksesta.

Haluatko tietää lisää tulevaisuuden työelämästä?

Ilmoittaudu mukaan Työelämä muuttuu -iltapäiväseminaariin! Seminaarin aikana asiantuntijavieraat johdattavat keskustelemaan työn tekemisen tulevaisuudesta, johon kuuluvat esimerkiksi vastuun ja vapauden, yhteisöllisyyden ja itseohjautuvuuden teemat. Iltapäiväseminaari järjestetään keskiviikkona 16.5.2018 klo 14 alkaen uudistuneessa Business Park Farmissa Tampereen Hervannassa.