Saavutettavuustyökalut

Näin laadukkaan lounaan vaikutukset näkyvät

Julkaistu 15.5.2018

Image for Näin laadukkaan lounaan vaikutukset näkyvät

Työkulttuurin muutoksella on ollut vaikutusta myös ruokailutottumuksiin, mikä näkyy väistämättä myös henkilöstöravintolan toiminnassa. Itte tehdyllä ja yhdessä syödyllä lounaalla on kuitenkin edelleen paljon painoarvoa. Työnantajan sosiaaliseen vastuuseen kuuluu terveellisen ja turvallisen työympäristön ja hyvin toimivan työyhteisön luominen, työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy ja työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Henkilöstöravintolan toiminnalla on yhteys moniin edellä mainittuihin asioihin – tässä artikkelissa kerromme, mihin kaikkiin osa-alueisiin laadukas ruokailuhetki heijastuu.

Lounashetki kohottaa yhteishenkeä

Työpaikkaruokailulla on suuri vaikutus työntekijöiden sosiaaliseen hyvinvointiin. Lounastauko on tarkoitettu työstä palautumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen työkavereiden kanssa. Työyhteisön yhteiset lounas- ja kahvihetket tarjoavat mahdollisuuden pieneen hengähdystaukoon työnteosta. Monet hyvät omaan työhön liittyvät ideat ja ajatukset ovat syntyneet juuri yhteisten lounas- tai kahvitaukojen yhteydessä, kun ajatukset ovat päässeet tuulettumaan.

Yhteiset lounashetket edistävät myös yhteishengen parantumista, kun lounastauolla on mahdollisuus jutella muustakin kuin työasioista. Ihmiset tutustuvat toisiinsa paremmin ja tämä heijastuu myös yhteistyön sujumiseen. Hyvä yhteishenki näkyy iloisuutena ja työkavereista välittämisenä.
Tukea jaksamiseen ja helpotusta arkeen

Henkilöstöravintola ja sen tarjoama ruoka vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden ruokavalioon – onhan lounas yksi päivän suurimmista aterioista. Ruokalistat voidaan räätälöidä tukemaan yrityksen ponnisteluja esimerkiksi kolesterolin tai painon nousua vastaan. Oma henkilöstöravintola voidaan nähdä työsuhde-etuna, josta on hyötyä sekä yritykselle että työntekijälle. Hyvä työpaikkaruoka sekä viihtyisä henkilöstöravintola on jo yksi iso kilpailuvaltti, kun yritys rekrytoi osaavaa henkilökuntaa.

Lounasravintolan on myös mahdollista tuoda helpotusta työntekijän arkeen. Aikaa säästyy, kun lounastauolla ei tarvitse lähteä etsimään lounasta tarjoavaa ravintolaa. Ruokailu henkilöstöravintolassa on työntekijälle monesti edullisempaa verrattuna muuhun ravintolatarjontaan. Monissa henkilöstöravintoloissa on tarjolla erilaisia päivän mittaan nautittavia välipaloja ja ruokaa voi olla mahdollista ostaa myös kotiin vietäväksi.

Henkilöstöravintola on vastuullinen valinta

Tiiviin yhteistyön ja hyvän kommunikoinnin kautta yrityksen vastuullisuustavoitteita voidaan viedä eteenpäin ja toteuttaa myös henkilöstöravintolassa. Tavoitteet voivat linkittyä esimerkiksi arvoihin tai työpaikan riskitekijöihin. Konkreettisia tavoitteita, joihin henkilöstöravintolan toiminta voidaan nivoa tiiviisti yhteen, ovat esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentäminen tai jätemäärien pienentäminen. Jos asiakasyritys vie eteenpäin organisaatiossaan Green office -ajattelua tai kiinteistö on LEED-sertifioitu, tulee näiden olla vahvasti sidottuja myös henkilöstöravintolan toimintaan. Sama periaate koskee myös yrityksen arvoja ja muita käytäntöjä, kuten esimerkiksi savuttomuutta.