Saavutettavuustyökalut

Hyvä työympäristö tukee koko yhteisön tavoitteita

Julkaistu 13.7.2018

Image for Hyvä työympäristö tukee koko yhteisön tavoitteita

Työpaikka on yhä enemmän tila, jossa ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Käytännössä tällä tarkoitetaan yrityksissä ja organisaatioissa tiedon jakamista ja työssä oppimista. Lisäksi yhä useammissa työyhteisöissä korostuu yhteisöllisyys, sosiaaliset tarpeet sekä tiimityö ja yhdessä tekeminen. Kuinka hyvä työympäristö rakentuu, miten sillä voidaan tukea työhön liittyvää vuorovaikutusta, ja millainen vaikutus tällä on työhyvinvointiin?

Mitä työympäristökehittäminen on?

Työympäristö koostuu fyysisen tilan lisäksi eri osa-alueista. Näihin alueisiin kuuluvat niin toimintakulttuuri, työvälineet kuin fyysinen tila. Toimiva työympäristö ei kuitenkaan ole pelkästään tila, vaan toimivuuteen vaikuttavat muun muassa työn sisältö vaatimuksineen, työyhteisön rakenne sekä johtamiskulttuuri. Usein työympäristöä kehitetään osana isoa toimintakulttuurin kehityshanketta, ja työympäristöprojektin rinnalla voi edetä esimerkiksi etätyön kehittämiseen tai sähköistämiseen tähtäävä hanke. Työympäristökehittäminen on siis yhteiskehittämistä ihmisten ja suunnittelijoiden välillä palvelumuotoilun menetelmien avulla.

Työympäristöä suunnitellessa huomioidaan organisaation rakenne, henkilöstön määrä sekä asiakaspalvelutyön rooli nyt ja tulevaisuudessa. Kun työympäristöä suunnitellaan, tulee huomioida myös työn muutokset ja kehittämistarpeet, joihin kuuluvat työvälineet, kuten tieto- ja viestintäteknologian käyttö. Lisäksi digimurroksen myötä huomioidaan myös toimistolla työskentelyn määrä; liikutaanko paljon toimiston ulkopuolella, onko mahdollisuutta etätyöskentelyyn?

Miten työympäristö ohjaa vuorovaikutusta
ja tukee työhyvinvointia?

Paperitoimistosta on jo monissa paikoissa siirrytty sähköiseen työskentelyyn, ja samalla paikkariippumattomuudesta on tullut normi. Perinteiset konttorit ovat jäämässä historiaan, ja nykypäivänä puhutaan monitilatoimistoista, joilla tarkoitetaan työympäristön suunnittelua yksilöllisesti henkilöstön, työn ja organisaation mukaan. Monitilatoimistoissa on erillisiä tiloja esimerkiksi tiimityölle, keskittymiseen, keskusteluille, asiakastapaamisille ja skypeneuvotteluille.

Monitilatoimistossa vuorovaikutusta ja toimintaa ohjataan erilaisilla alueilla. Esimerkiksi täysin keskustelulle varattu tila houkuttelee tekemään enemmän yhteistyötä, ja toisaalta sujuva tiedonkulku kasvattaa koko tiimin osaamista. Kasvokkaiset kohtaamiset lisäävät mielekkyyttä, mutta myös työnlaatu paranee, kun työympäristö mahdollistaa tiimityön ja tehokkaamman hiljaisen tiedon jakamisen. Sekä luovuus että tehokkuus nousevat, kun työnteko on mahdollista joustavasti oman työpisteen ulkopuolella.

Toisaalta myös monitilatoimistoissa on tärkeää taata jokaiselle työrauha tarvittaessa. Kun oma työpiste koetaan riittävän suureksi, omiin tarpeisiin sopivaksi ja rauhalliseksi, on työaika tehokasta. Muodollisten kokousten vähentyessä ja spontaanin yhteistyön lisääntyessä myös kokemus työn mielekkyydestä kasvaa. Työssä viihtyminen itsessään vähentää sairauspoissaoloja ja on kilpailuetu esimerkiksi rekrytoinnissa.