Saavutettavuustyökalut

Lounasravintolan kilpailutus

Julkaistu 17.1.2020

Image for Lounasravintolan kilpailutus

Suunnitteletko lounasravintolan kilpailutusta? Ota huomioon nämä kolme tärkeää tekijää

Uuden lounasravintolan hankinta tai nykyisen palveluntarjoajan vaihto on aina merkittävä päätös, joka vaatii suunnittelua ja perehtymistä. Muista huomioida ainakin nämä asiat, kun vertailet palveluntarjoajia!

Mikä palveluntarjoaja sopii juuri sinun yrityksellesi?

Laadukas ja viihtyisä lounasravintola tuo yritykselle hyötyä parantamalla esimerkiksi henkilöstön työhyvinvointia. Siksi henkilöstöravintolaa hankkiessa tai vaihtaessa on tärkeää löytää palveluntarjoaja, joka pystyy tuottamaan yksilöllistetyn ja tasokkaan palvelun.

Joskus nykyinen palveluntarjoaja ei pysty enää vastaamaan näihin tarpeisiin, ja uuden toimijan etsiminen voi olla ajankohtaista. Yleisimpiä syitä vaihtamiseen ovat yhteistyöongelmat nykyisen palveluntarjoajan kanssa, palvelun ja ruoan laadun heikentyminen tai toive kehittää ja uudistaa lounasravintolan toimintaa.

Kun suunnittelet lounasravintolan kilpailuttamista, kannattaa seuraavat asiat huomioida parhaan palveluntarjoajan ja yhteistyökuvion löytämiseksi.

1. Yrityksen tarpeisiin ja toiveisiin vastaava kokonaisuus

Henkilöstöravintolayritysten tarjoamat palvelut ja hinnoittelu sekä tavat toimia ovat hyvin erilaisia. Yrityksiä vertaillessa kannattaa varmistaa, että palveluntarjoaja pystyy rakentamaan juuri sellaisen kokonaisuuden, joka vastaa oman yrityksen tarpeisiin.

Tämän vuoksi palveluntarjoajia kilpailuttaessa on tärkeää alusta asti tietää, mitä näiltä yrityksiltä asiakkaana odotat, jotta he voivat tehdä mahdollisimman räätälöidyn tarjouksen. Yrityksessä kannattaa pelkän budjettiraamin lisäksi miettiä, onko lounaan ohella tarvetta myös muille palveluille, kuten aamiaiselle, kahvilatuotteille, kokoustarjoiluille tai jopa laajemmille oheispalveluille, kuten aulapalveluille tai kuljetettaville ruokapalveluille.

Nykyisen lounasravintolan vaihtotilanteessa on syytä käydä perusteellisesti läpi vaihtoon johtaneet syyt ja minkä asioiden halutaan muuttuvan ja kehittyvän.

2. Sopivimman yhteistyö- ja sopimusmallin valinta

Erilaisia lounasravintolapalveluiden yhteistyö- ja sopimusmalleja on useita. Palveluntarjoajan vastuulla onkin yhteistyömallin sovittaminen yksilöllisesti vastaamaan juuri asiakasyrityksen tarpeita.

Tyypillisesti käytettyjä sopimusmalleja ovat riskisopimus ja hoitovastuusopimus. Riskisopimuksella tarkoitetaan sitä, että palveluntarjoaja toimii omalla riskillään asiakasyrityksen tiloissa. Tässä tapauksessa palveluntarjoaja kantaa taloudellisen vastuun ravintolatoiminnan kannattavuudesta.

Hoitovastuusopimuksessa ravintolan toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat asiakasyrityksen vastuulla. Palveluntarjoajalle puolestaan maksetaan ravintolatoiminnasta erillistä hoitopalkkiota. Hoitovastuusopimuksessa palvelun tilaajalla on suurempi vaikutusmahdollisuus muun muassa ravintolan tarjontaan, hinnoitteluun sekä aukioloaikoihin.

3. Kattavalla sopimuksella on merkittävä rooli

Palveluntarjoajan kanssa tehty sopimus on tärkeässä roolissa onnistuneen yhteistyön kannalta, joten sopimuksen on hyvä mahdollisimman kattava ja asioista kannattaa sopia mieluummin liian tarkasti. Erityisesti vastuista ja palvelun laadun mittaamisesta sopiminen sujuvoittaa yhteistyötä ja helpottaa toimintaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Riskisopimuksessa esimerkiksi keittiölaitteiden huolto ja korjaus, siivous, sähkö ja vesi ovat teemoja, joista kannattaa selkeästi sopia etukäteen. Nämä on hyvä kirjata sopimuksessa erilliseen vastuunjakotaulukkoon. Vastuut vaikuttavat myös palvelun hinnoitteluun.

Myös sopimuksen kestoon on syytä kiinnittää huomiota. Pidemmissä sopimuksissa palveluntarjoaja on yleensä motivoituneempi ja sitoutuneempi toiminnan kehittämiseen, ja tämä näkyy esimerkiksi laadukkaampana palveluna.

Olennainen tekijä asiakasyrityksen ja ravintolapalvelujen tarjoajan välisessä yhteistyössä ja sen onnistumisessa on myös ravintolapäällikkö. Ravintolapäällikkö on vastuussa siitä, että asiakasyrityksen kanssa tehdyt sopimusehdot täyttyvät ja palvelun laatu pysyy korkealla, ja on asiakkaalle päivittäin näkyvä avain- ja yhteyshenkilö.

 

Lataa tästä kattava lounasravintolapalveluiden ostajan opas!