Saavutettavuustyökalut

Antellilla toimialansa paras maine

Julkaistu 18.6.2021

T-Median vuosittainen Luottamus&Maine-tutkimus mittaa sidosryhmien näkemyksiä organisaatioista. Tutkimuksessa vastaajia pyydetään antamaan arvosana (1-5) eri toiminnan osa-alueista. Antell on mukana matkailu- ja ravintola-alan tutkimuskokonaisuudessa, jossa syvennyttiin tänä vuonna esim. vastuullisuuteen ja työnantajuuteen liittyviin kysymyksiin.

Antellin tulokset olivat parantuneet viime vuoteen verrattuna jokaisella tutkimuksessa mitatulla osa-alueella. Sidosryhmiemme luottamus Antellin toimintatapoihin on  korkealla tasolla, ja tulokset olivat muihin henkilöstöravintolatoimialan organisaatioihin verrattuna erinomaisia.

 

 

Lisätietoja

Mari Kähkönen, kaupallinen johtaja
p. 020 770 2076