Saavutettavuustyökalut

Mistä työhyvinvointi syntyy?

Julkaistu 16.11.2021

Image for Mistä työhyvinvointi syntyy?

Blogiteksti mukailee Antellin toimitusjohtajan Tomi Lanton puheenvuoroa marraskuisessa Work Goes Happy -tapahtumassa Helsingin Musiikkitalolla.

Otsikon kysymys on vähän kuin kysyisi, mistä onnellisuus syntyy. Vastaus löytyy ihmisten mielistä, ja vastaukset ovat hyvin yksilöllisiä. Pelkkä suorittaminen tai puhdas tavoitteen saavuttaminen luo harvoin pysyvämpää onnellisuutta. Ihmiset haluavat yleensä tulla kohdatuksi yksilöinä ja päästä hyödyntämään omaa ammattitaitoaan. Arvostuksen kokeminen ja mahdollisuus tehdä tavalla tai toisella hyvää ovat myös tärkeitä tekijöitä. Laumaeläiminä ihmisillä on myös luontaisesti tarve kuulua johonkin ryhmään tai heimoon, jonka kanssa jaetaan asioita.

Työhyvinvointi taloudellisena menestystekijänä

Työhyvinvointi parantaa tutkitustikin yrityksen kannattavuutta ja tuottavuutta. Taloudellinen hyöty syntyy paremmasta asiakastyytyväisyydestä ja korkeammasta tuottavuudesta. Hyvässä työpaikassa viihdytään pitempään ja sairastetaan vähemmän sekä ollaan joustavampia muutostilanteissa. Tuottavuus on korkeammalla tasolla myös tuotteiden ja palveluiden hyvän laadun ansiosta.  Dosentti Marko Kesti (HTT, DI) on Lapin yliopiston apulaisprofessori ja henkilöstötuottavuuden tutkimusohjelman johtaja. Hänen luomansa mallin ydin on mitata tuottavuutta: Paljonko työhyvinvoinnin nousu maksaa (aikana, investointeina, rahana tai muuten) ja paljonko se parantaa tuottavuutta.

Avainasemassa työhyvinvoinnin syntymisessä on vuorovaikutus. Kun vuorovaikutus on sujuvaa, työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä.

Yhteisö syntyy kohtaamisissa

Ihmisten kohtaaminen on tänä päivänä äärettömän arvokasta. Työyhteisö on monelle erittäin tärkeä heimo, jonka hyvin- tai pahoinvointi heijastuu laajalti muuhunkin elämään. Ihmisten ryhmäytyminen ja “heimojen” synnyttäminen voi olla vaikeampaa, jos ihmiset eivät juuri tapaa toisiaan. Opimme eniten toisiltamme, ja inhimillinen pääoma kasvaa kasvotusten. Kohtaamiset sitouttavat ihmisiä toiseen, ne luovat yhteenkuuluvuutta, ja kokemuksia on helpompi jakaa kasvotusten. Kaikki varmasti tietävät, miten innostus tarttuu porukassa. On myös helpompaa pitää yhteyttä myöhemmin muilla välineillä, jos on tavattu myös kasvokkain.

Antellilla pyritään synnyttämään kohtaamisia niin toimistoilla kuin ravintoloissa. Tukitiimit työskentelevät tiiviissä vuorovaikutuksessa kentän kanssa, ja perinteisesti jokainen toimistotyöntekijä esimerkiksi työskentelee vuosittain yhden päivän jossain Antellin ravintolassa. Säännölliset sisäiset infot henkilöstölle sekä omat koulutukset pienemmillä kokoonpanoilla paitsi auttavat osaamisen jakamisessa, myös luovat yhteisiä tilanteita kokemusten jakamiseen ja yhteisen kulttuurin rakentamiseen.

Yhteenkuuluvuus rakentuu ymmärryksestä, innostuksesta ja arvostuksesta

Jokaisen yrityksen kannattaisi miettiä, miten sitouttaa ihmiset omaan yritykseen, yhteisöön ja työkavereihin. Tärkeässä roolissa ymmärryksen rakentamisessa on ihmisten kohtaaminen ja aito kuuleminen — kuulet enemmän keittiövaatteissa kuin puvussa! On myös mahdollista rakentaa tilaa yhteisille hetkille ja tapaamisille esimerkiksi säännöllisten iltapäiväkahvien tai yhteisten aamiaisten merkeissä. Näin voidaan houkutella ihmisiä yhteiseen tilaan silloinkin, kun työskentely monessa sijainnissa luo haasteita kokoontumisille.

Sitouttamista ja sen kehittämistä voi alkaa pohtimaan vaikkapa seuraavien kysymysten kautta:

 • Miten ja missä kohtaamme toisiamme?
 • Puhutaanko “heille” vai “minulle” tärkeistä asioista?
 • Tavataanko keittiössä vai johtajan huoneessa? Yhteisessä tilassa?
 • Onko aikaa kuuntelulle ja kysymyksille?

Työntekijän saama palaute kertoo suoraan siitä, mitä tasoa häneltä odotetaan. Palautteen voi kuitenkin aina antaa arvostaen, erottamalla suoritus henkilöstä. On tärkeää myös muistaa sekä positiivisen että korjaavan palautteen tasapaino — kumpaakin tarvitaan. Hyvästä suorituksesta on myös helpompi olla ylpeä, kun tietää palautteen olevan aidosti ansaittu. Osaamisen arvostaminen näkyy esimerkiksi siinä, mihin aikaa käytetään, mistä puhutaan ja palkitaan sekä kuinka suoritusta mitataan. Antellilla tärkeimpiä onnistumisen kriteerejä ovat ruoan maku sekä itte tehty ruoka.

Innostus syntyy merkityksellisyyden kokemuksesta ja on tärkeä osatekijä yhteenkuuluvuuden rakentumisessa. Innostuksen maistaa ravintoloissa aina lautasella! Merkityksellisyyttä Antellilla on koettu esimerkiksi seuraavista asioista:

 • Saa palvella ihmisiä
 • Mun itte tekemäni ruoka ilahduttaa muita!
 • Saan pelastaa maailman opettamalla ihmisiä syömään kasvisruokaa
 • Saan vaikuttaa omaan työhöni ja kehittää osaamistaan
 • Saan kuulua mahtavaan työporukkaan
 • Saa nähdä arvostusta muiden silmissä
 • Saan jakaa ammattitaitoani, antaa muille