Milloin henkilöstöravintolan vaihtoa kannattaa harkita?

Henkilöstöravintoloiden kohdalla pätee sama sääntö kuin monen muunkin palveluntarjoajan kohdalla: kun kaikki on hyvin, tilanteeseen ei ole tarvetta reagoida, mutta kun jokin muuttuu, huomataan se välittömästi. Henkilöstöravintolan vaihto tuleekin monesti ajankohtaiseksi muutostilanteissa.

Nykyisen palveluntarjoajan vaihtoon voi olla useita syitä. Monesti syynä on se, että yhteistyö nykyisen palveluntarjoajan kanssa ei yksinkertaisesti suju tai henkilöstöravintolasta ei enää löydy kehittymiskykyä ja -halua. Vaihtoaikeita voivat kasvattaa myös hinnankorotukset palvelun tai ruoan laadun heikentymisen lisäksi, varsinkin, jos asiakas ei mielestään ole saanut rahalle vastinetta. Yritys voi myös hakea kustannussäästöjä ulkoistamalla henkilöstöravintolatoiminnan ja keskittymällä itse oman ydinliiketoimintansa kehittämiseen.

Seuraavien kriteerien avulla voit arvioida nykyisen henkilöstöravintolasi toimintaa ja tarjontaa. Jos nykyinen palveluntarjoajasi ei täytä kaikkia asetettuja kriteerejä, voi henkilöstöravintolan vaihdosta olla hyötyä.

Yleisimmät syyt vaihtaa tai hankkia henkilöstöravintola:

  • Yritys haluaa tarjota henkilöstölle mahdollisuuden ruokailla työpaikan lähellä ja lyhentää ruokataukoihin käytettävää aikaa
  • Yhteistyö nykyisen henkilöstöravintolapalvelujen tarjoajan kanssa ei suju
  • Panos-tuotos suhde ei ole kohdallaan
  • Yritys haluaa ulkoistaa henkilöstöravintolatoiminnan ja keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa
  • Nykyisen ravintolan ruoan tai palvelun laadussa on ongelmia
  • Yritys haluaa uudistaa ravintolansa ilmettä ja kehittää toimintaa