Mitä ottaa huomioon henkilöstöravintolaa hankkiessa tai vaihtaessa?

Uuden henkilöstöravintolan hankinta tai nykyisen palveluntarjoajan vaihto on aina iso päätös. Siksi henkilöstöravintolapalveluita tarjoavia yrityksiä vertaillessa tulee kiinnittää huomiota useisiin kriteereihin. Nykyisen henkilöstöravintolan vaihtotilanteessa on syytä käydä perusteellisesti läpi se, mitä halutaan, minkä halutaan muuttuvan ja miten eri palveluntarjoajat pystyvät vastaamaan yrityksen vaatimuksiin.

Henkilöstöravintolaa hankkiessa yrityksellä on useita eri vaihtoehtoja palvelun tuottamiseksi. Yritys voi joko perustaa oman henkilöstöravintolan ja pyörittää toimintaa itse tai sitten ulkoistaa toiminnan palveluntarjoajalle, ja keskittyä itse omaan ydinosaamiseensa ja liiketoimintansa kehittämiseen.

Henkilöstöravintolan yhteistyö- ja sopimusmallit

Henkilöstöravintolapalveluita tarjoavia yrityksiä vertaillessa kannattaa varmistaa, että palveluntarjoaja pystyy rakentamaan juuri sellaisen kokonaisuuden, joka on yritykselle sopiva. Palveluntarjoajien tarjoamat, hinnoittelu ja tapa toimia ovat hyvin erilaisia, joten kannattaa pohtia mitä haluaa ja haastaa tarjoajat vastaamaan juuri teidän tarpeeseenne.

Erilaisia henkilöstöravintolapalveluiden yhteistyö- ja sopimusmalleja on useita. Palveluntarjoajan vastuulla onkin yhteistyömallin sovittaminen yksilöllisesti asiakasyrityksen tarpeita vastaavaksi. Tyypilliset sopimusmallit ovat ns. riskisopimus ja hoitovastuusopimus.

Riskisopimuksella tarkoitetaan sitä, että palveluntarjoaja toimii omalla riskillään asiakasyrityksen tiloissa, kantaen taloudellisen vastuun ravintolatoiminnan kannattavuudesta. Riskisopimuksessa oleellista on määrittää mahdollisimman tarkkaan palveluntarjoajan sekä asiakkaan väliset vastuut jo sopimusvaiheessa. Nämä on hyvä kirjata erilliseen vastuunjakotaulukkoon.

Esimerkiksi keittiölaitteiden huolto ja korjaus, siivous, sähkö ja vesi ovat teemoja, joista kannattaa selkeästi sopia etukäteen. Niillä on vaikutusta myös palvelun hinnoitteluun.

Hoitovastuusopimuksessa ravintolan toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat palvelun tilaajan, eli asiakasyrityksen, vastuulla. Palveluntarjoajalle puolestaan maksetaan ravintolatoiminnasta erillistä hoitopalkkiota. Hoitovastuusopimuksessa palveluntilaajalla on suurempi vaikutusmahdollisuus muun muassa ravintolan tarjontaan, hinnoitteluun sekä aukioloaikoihin.

Sopimuksen merkitys

Henkilöstöravintolapalveluja tuottavan toimijan kanssa tehdyllä sopimuksella on suuri merkitys yhteistyön sujuvuuden kannalta. Siksi sopimusvaiheessa onkin hyvä sopia asioista mieluummin liian tarkkaan kuin liian suurpiirteisesti.

Sopimuksen kestoon on myös syytä kiinnittää huomiota. Jos sopimus tehdään vaikkapa vuodeksi kerrallaan, palveluntarjoaja ei kenties ole niin sitoutunut toiminnan kehittämiseen kuin esimerkiksi kolme vuotta kestävässä sopimuksessa. Pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen paitsi motivoi, näkyy se myös asiakkaalle päin laadukkaampana palveluna.

Ravintolapäällikkö ja palvelun laadun mittaus olennaisessa osassa

Asiakasyrityksen ja palveluntarjoajan välisestä hyvästä yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet varsinkin silloin, kun sovitaan muun muassa siitä, miten ja kuinka usein palvelun laatua seurataan, mitataan ja kehitetään.

Olennainen tekijä asiakasyrityksen ja henkilöstöravintolapalvelujen tarjoajan välisessä yhteistyössä on ravintolapäällikkö. Ravintolapäällikkö on asiakkaalle päivittäin näkyvä avain- ja yhteyshenkilö – koko ravintolan toiminnan ydin ja sydän! Ravintolapäällikkö on vastuussa siitä, että asiakasyrityksen kanssa tehdyt sopimusehdot täyttyvät ja palvelun laatu pysyy korkealla. Yhteistyön jatkuessa pitkään, ravintolapäälliköistä tulee monesti ikään kuin osa asiakasyrityksen omaa henkilökuntaa.