Referenssit

Case: Antell Yara

Antell ja Yara: kunnianhimoisesti puhtaan kotimaisen ruoan puolesta

Antell tuottaa henkilöstöravintolapalvelut Yara Suomen Siilinjärven ja Uudenkaupungin toimipaikoille. Yritykset toimivat kotimaisen ruoantuotannon ääripäissä, mutta näkemykset vastuullisesta toiminnasta kulkevat yhteistä tietä.

Turvallista ja puhdasta ruokaa luonnon ehdoilla

Yara Siilinjärven ja Uudenkaupungin toimipaikoilla työntekijöiden lautasilla näkyy se tinkimätön työ, jota Antell ja Yara tekevät kotimaisen elintarvikeketjun vahvistamiseen. Kotimaisella lannoitteella kasvatetaan puhtaita raaka-aineita, joista valmistuu vastuullisesti tuotettua ruokaa osaavan henkilökunnan valmistamana. Vastuullisuus arvojen ja toiminnan taustalla vaikuttaa jokaiseen vaiheeseen kotimaisen ruoan matkalla pellosta pöytään.

Nykyään vastuullisuus terminä on jo niin laajassa käytössä, että on tärkeää pystyä konkreettisesti osoittamaan, miten vastuullisuus omassa toiminnassa toteutuu, jotta väitteen takana pystyy rehellisesti seisomaan.

– Antellilla korkean kotimaisuusasteen ja tuotantoketjun luotettavuuden varmistaminen valmistetussa ruoassa on tietoinen valinta, jonka lupaamme asiakkaillemme päivittäin. Olemme erityisen iloisia siitä, että pystymme tuomaan Yaralle eettisesti tuotetun kotimaisen ruoan takaisin tuotannon alkupäähän: tehtaille, jotka lannoitetuotannollaan huolehtivat suomalaisten peltojen elinvoimasta, kertoo Antellin ostojohtaja Meivi Pietarinen.

 

Meivi Pietarinen, ostojohtaja, Antell

“Korkean kotimaisuusasteen varmistaminen on tietoinen valinta”

Yaran missio on maailman ruokkiminen maapalloa säästäen. Yrityksen yli sata vuotta kestänyt tutkimustyö lannoitteiden ja maaperän parissa on saavuttanut pisteen, jossa yksittäisiä maanviljelijöitä pystytään auttamaan hyvinkin tapauskohtaisella ja konkreettisella tasolla toteuttamaan elinkeinoaan luontopositiivisella tavalla.

Yksi keskeinen osa Yaran toimintaa on tarjota maanviljelijöille tietoa vastuullisista valinnoista raaka-aineiden tuotannossa. Vuosikymmenten aikana kertyneitä oppeja voidaan nykyään jakaa elinkeinoaan harjoittaville maanviljelijöille erittäin tarkasti.

Korkea kotimaisuusaste on arvovalinta

Antell tekee tinkimättömästi töitä sen eteen, että henkilöstöravintoloissa tarjotusta ruoasta mahdollisimman iso osuus on sataprosenttisesti kotimaista alkuperää. Antellin arvot kotimaisuuden vaalimisesta voi esittää myös näin: tuote on kotimainen silloin, kun raaka-aine tulee Suomesta ja valmistus hoidetaan niin ikään kotimaassa.

Antell on ainoa suomalainen valtakunnallinen henkilöstöravintola, joka on edelleen perheyritys. Perheyrittäjyyteen liitetään Antellilla vahva arvomaailma kotimaisen ruokatuotannon tukemisesta. Raaka-aineita tarkastellessa otetaan huomioon, että eläinten hyvinvoinnista huolehditaan ja maaperästä tulevat tuotteet ovat puhtaita ja turvallisia.

Antellille on kunnia-asia saada tarjota laadukkaat henkilöstöravintolapalvelut Suomen Yaran Siilinjärven ja Uudenkaupungin tehdasalueille. Yaralla on tärkeä rooli turvallisten kotimaisten raaka-aineiden tuotannossa laadukkaiden ja puhtaiden lannoitteiden valmistajana sekä osana suomalaista huoltovarmuutta. Yaran Siilinjärven toimipaikalla sijaitsee EU-alueen ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosforiraaka-ainetta lannoite- ja eläinrehutuotantoon.

– Meille on tärkeää, että raaka-aineemme tulevat pääasiassa Suomesta pelkästään senkin takia, että pystymme aina varmuudella tarjoamaan asiakkaillemme vastuullisesti tuotettua ruokaa, jossa ei ilmene turvallisuusriskejä. Kaikki tietävät, että kotimaisen valinta ei aina ole halvin ratkaisu, mutta meille se on arvovalinta, Pietarinen toteaa.

Kolme vuosikymmentä yhteistä taivalta

Yaran Siilinjärven tehtaan ja Antellin yhteistyö on kestänyt jo yli 30 vuotta. Yara Siilinjärven henkilöstöravintola poikkeaa tavanomaisesta siten, että ruokaa toimitetaan tehdasalueen keittiöstä myös kaivoksen henkilöstöravintolaan. Yaran henkilöstöravintola on keskeisessä roolissa työhyvinvoinnin varmistamisessa.

Yara Siilinjärven tiedottaja Anneli Simonen on ollut talossa jo pidempään kuin Antell ja tietää hyvin, kuinka kahden samoja arvoja kantavan osaavan yrityksen yhteen hitsautuminen on tapahtunut.

– Yaralla valmistetaan kotimaisia mineraalilannoitteita, joiden tarkoitus on sekä parantaa viljelijöiden satoja että suojella maaperää. Tuotetaan siis turvallisia ja puhtaita tuotteita. Tiedämme, että Antell ei tee kompromisseja tavoitellessaan mahdollisimman korkeaa kotimaisuusastetta toiminnassaan. Sitä arvostamme.

Anneli Simonen, tiedottaja, Yara Siilinjärvi

“Yara tukee ja auttaa kotimaisia viljelijöitä toteuttamaan elinkeinoaan luontopositiivisella tavalla”

 

Yhteisen arvomaailman lisäksi Yaran tarpeisiin hiottu henkilöstöravintolan toiminta on tehnyt yhteistyöstä erityisen kestävää. Simosen mukaan Antell täyttää Yaran tiukat laatu- ja turvallisuuskriteerit. Myös Antellin henkilöstön palvelualttius ja kehitysmyönteisyys kerää kiitosta.

– Ruokailutottumukset ovat muuttuneet valtavasti vuosikymmenten saatossa. Toimipaikalla on paljon erilaisissa työtehtävissä toimivia henkilöitä, mikä edellyttävät monipuolista tarjontaa henkilöstöravintolassa. Antell hoitaa onnistuneesti oman osansa terveellisen ja maistuvan ruoan tuomisesta työntekijöidemme lautasille. Meillä hyvällä ruoalla luodaan hyvää mieltä.

Pitkään kestänyt yhteistyö kantaa hedelmää

Kolmenkymmenen vuoden aikana syntynyt yhteinen sävel Siilinjärvellä toimi erinomaisena lähtökohtana syventää Antellin ja Yaran yhteistyötä Yaran Uudenkaupungin toimipaikalle. Nyt yhteistä taivalta Uudessakaupungissa on takana kaksi vuotta, ja henkilöstöravintola on saavuttanut tärkeän aseman tehdasalueen yhteisenä kohtaamispaikkana. Yara Siilinjärven ja Uudenkaupungin lisäksi Antell palvelee Yaran Espoon henkilöstöä Albergan henkilöstöravintolassa.

Yara Uudenkaupungin henkilöstöpäällikkö Satu Viitala kertoo, että Yara vaatii samoja puhtauteen ja laatuun katsovia arvoja ja toimintamalleja myös yhteistyökumppaneiltaan. Yaralla vaalitaan kestävää maataloutta ja ruoantuotantoa. Yara on viljelijän ja ruoantuottajan puolella.

– Meillä arvotetaan kotimaista ja itse tehtyjen laadukkaiden tuotteiden käyttämistä. Henkilöstöravintolalta haettiin joustavuutta ja kykyä hoitaa lounasruokalan lisäksi myös tarjoilut edustus- ja henkilöstötilaisuuksiin. Voin ilokseni todeta, että Antell aidosti kuuntelee asiakastaan. Olemme olleet todella tyytyväisiä heidän toimintaansa.

Yaran Uudenkaupungin toimipaikalla henkilöstöravintolan rooli osana työpäivää otetaan tosissaan. Henkilöstökokouksissa käydään säännöllisesti läpi myös henkilöstöravintolaamme koskevia asioita sekä henkilöstöltä tullutta palautetta.

Satu Viitala, henkilöstöpäällikkö, Yara Uusikaupunki

“Yhteistyö Antellin väen kanssa on ollut todella sujuvaa”

 

Yksi ravintolapäällikön tehtävistä onkin ylläpitää kehittävää keskusteluyhteyttä Yaran kanssa ja yhdessä heidän kanssaan personoida henkilöstöravintola palvelemaan Yaran työntekijöiden toiveita.

– Ravintolapäällikön ja koko muu henkilöstön kanssa tehty yhteistyö on ollut todella sujuvaa. Jo heti toiminnan alkaessa yhteistyö on ollut tiivistä, ajatusten vaihto lähes päivittäistä ja osaavan Antell-joukon palvelu iloista. Olemme esimerkiksi hirveän tyytyväisiä, että hävikkiruokaa voi ostaa mukaan kotiin tai evääksi ilta- ja yövuoroon, Viitala sanoo.

 

Case Antell YaraYaraCase Antell Yara