Referenssit

IF Turku

If tarjoaa vahinkovakuutuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Lisäksi If palvelee kansainvälistä toimintaa harjoittavia pohjoismaisia asiakkaita toimipisteiden ja verkostojen kautta. Toiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat ja Suurasiakkaat.

Ifin tavoitteena on olla työnantaja, jonka palvelukseen halutaan ja jossa aidosti viihdytään. Henkilöstöravintolapalveluihin panostaminen on Ifissä olennainen osa kokonaisvaltaista työhyvinvointia. If työllistää Turun toimipisteessä yli tuhat henkilöä, joten joukkoon mahtuu paljon eri-ikäisiä ja -taustaisia työntekijöitä, jotka arvostavat erilaisia asioita.

”Toisille työhyvinvointia tuova tekijä voi olla säädettävä sähköpöytä, kun taas toiset arvostavat työnantajan tarjoamia taukokahveja”, kertoo palvelupäällikkö Leena Vuorela. Suurin yhdistävä tekijä eri työntekijöiden välillä on kuitenkin Vuorelan mukaan terveellinen ja monipuolinen lounasruoka.

Laadukas lounas vaikuttaa niin työssäjaksamiseen ja viihtyvyyteen kuin työntekijöiden terveenä pysymiseenkin. Vuorelan mukaan omista eväistä ei välttämättä saa kaikkia tarvittavia ravintoarvoja ja siksi If tarjoaakin työntekijöilleen lounasedun omassa henkilöstöravintolassa.

Ifillä on Vuorelan mukaan pitkä kokemus erilaisista henkilöstöravintolapalveluja tarjoavista yrityksistä ympäri Suomen. Tärkeimpinä kriteereinä kumppanin valinnassa toimivat paitsi ruoan laatu, terveellisyys ja monipuolisuus, myös palvelun helppous ja sujuvuus. Lisäksi ympäristövastuullisuudella oli suuri painoarvo, sillä If Turku pyrkii kaikissa hankinnoissa valitsemaan ympäristöohjelmansa mukaisesti ekologisesti kestävimmän vaihtoehdon. Eri toimijoiden kilpailutuksen jälkeen kumppaniksi valikoitui Antell-Ravintolat.

Antell valikoitui henkilöstöravintolapalvelujen tuottajaksi kotimaisuutensa, luotettavuutensa sekä hyvän asenteensa ansiosta. Toimipisteelle on myönnetty Joutsenmerkki, mikä tunnustaa toiminnan ympäristövastuulliseksi koko elinkaaren ajalta. Joutsenmerkin saaminen on todiste siitä, että toiminta on kestävän kehityksen mukaista ja sitä arvostetaan korkealle myös pohjoismaisittain. Ympäristövastuullinen toiminta on Ifin tavoitteena ja If Turku on lisäksi Suomen WWF:n sertifioima Green Office.

If Turun Antell-ravintola sai joutsenmerkin

If Turun Antell-ravintola on Suomen ensimmäinen henkilöstöravintola, jolle on myönnetty Joutsenmerkki uusimpien kriteerien mukaan.

Lue lisää

Antell tarjoaa Turun toimipisteessä lounaan lisäksi täysipainoisen aamupalan sekä hoitaa kokous- ja edustuspalvelut. Vuorelan mukaan Antellin iso vahvuus on ammattitaitoinen henkilökunta. Palvelun ja ruoan laatu on säilynyt hyvänä, vaikka Turun toimipisteen henkilömäärä on kasvanut voimakkaasti parin viime vuoden aikana.

Antellin myötä Ifin henkilöstön tyytyväisyys omaan henkilöstöravintolaan on Vuorelan mukaan kasvanut ja ruokailevien työntekijöiden määrä lisääntynyt. Erityisen tyytyväisiä ollaan Antellin tapaan toimia; yksilöllisiä tarpeita kuunnellaan ja lisäksi palveluun tuodaan proaktiivisesti jatkuvasti uutta. Henkilöstö arvostaa kotiruokamaisuutta höystettynä ruokatrendeillä. Myös tieto raaka-aineiden alkuperistä sekä lähituottajien tuotteiden käyttäminen tuovat luotettavuutta.

Vuorelalla ei ole muuta kuin positiivista sanottavaa yhteistyöstä Antellin kanssa. Antellilla on halu ratkaista asiat yhteistyössä asiakkaan kanssa ja seisoa lupaustensa takana. ”Antellin ehdoton plussa on se, että heillä on mahdollisuus ja valta tehdä päätöksiä paikallisesti. Tämä tuo Antellin henkilöstölle vapauksia ja motivoituneisuutta, joka näkyy ja maistuu meille asiakkaille päin.”

Vuorela suosittelee Antellin ravintolapalveluita mielellään myös muille. ”Kaiken kaikkiaan yhteistyö Antellin kanssa on todella helppoa ja vaivatonta.”