Saavutettavuustyökalut

Vastuullisuusstrategian toteuttaminen henkilöstöravintolassa

Julkaistu 7.6.2016

Image for Vastuullisuusstrategian toteuttaminen henkilöstöravintolassa

Yritystoiminnan vastuullisuus ei ole enää pitkään aikaan ollut pelkästään suurten yritysten maineen säilyttämistä sijoittajien ja kuluttajien silmissä. Yhteiskunnan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuun tukeminen ja kestävän liiketoiminnan rakentaminen kuuluu nykypäivänä yhä useamman yrityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuusstrategiassa tulisi huomioida yrityksen oman toiminnan lisäksi myös yrityksen keskeiset sidosryhmät, koska myös näiden toiminnalla voi olla merkittävä vaikutus koko yritystoiminnan vastuullisuuteen. Jotta yrityksen vastuullisuusstrategia ei jää vain sanahelinäksi, tulee se jalkauttaa yrityksen toimintaan kokonaisvaltaisesti. Siksi näitä vastuullisuustavoitteita tulee viedä eteenpäin ja toteuttaa myös henkilöstöravintolassa.

Mitä yritysvastuullisuudella tarkoitetaan?

Yritysten yhteiskuntavastuulla tai yritysvastuulla tarkoitetaan yritysten velvoitetta toimia vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yritysten yhteiskuntavastuu voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen.

Kestävän kehityksen tukeminen sekä taloudellisten ja sosiaalisten vastuiden huomioiminen on yrityksen maineen ja bisneksen kannalta kannattavaa. Vastuullisuuteen panostamalla voidaan lisäksi saada aikaan kustannussäästöjä ja vähentää riskejä.

Vastuullisuus onkin investointi, jonka voi odottaa pitkällä aikavälillä maksavan itsensä moninkertaisesti takaisin. Se haastaa myös pienemmät yritykset kehittämään toimintaansa suuntaan, jossa kestävyys on oleellinen osa liiketoiminnan motiiveja, tekemistä ja tuottoja.

Vastuullisuusstrategian toteuttaminen henkilöstöravintolassa

Tiiviin yhteistyön ja hyvän kommunikoinnin kautta asiakasyrityksen vastuullisuustavoitteita voidaan viedä eteenpäin ja toteuttaa myös henkilöstöravintolassa.

Tavoitteet voivat linkittyä esimerkiksi yrityksen arvoihin tai työpaikan riskitekijöihin. Konkreettisia tavoitteita, joihin henkilöstöravintolan toiminta voidaan nivoa tiiviisti yhteen, ovat esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentäminen tai jätemäärien pienentäminen. Jos asiakasyritys vie eteenpäin organisaatiossaan Green office -ajattelua tai kiinteistö on LEED-sertifioitu, tulee näiden olla vahvasti sidottuja myös henkilöstöravintolan toimintaan. Sama periaate koskee myös yrityksen arvoja ja muita käytäntöjä, kuten esimerkiksi savuttomuutta.

Lataa maksuton oppaamme saadaksesi lisää käytännön esimerkkejä vastuullisuustavoitteiden eteenpäinviemiseksi henkilöstöravintolassa.

Kehitystyö yrityksen sidosryhmien, kuten henkilöstö-ravintolan kanssa on keskeinen osa strategista vastuullisuutta. Asiakasyrityksen ja henkilöstöravintolapalvelun tarjoajan välinen sujuva yhteistyö on edellytys paitsi ravintolan tehokkaalle toiminnalle ja yrityksen henkilöstön hyvinvoinnille, myös vastuullisuustavoitteiden toteuttamiselle kokonaisvaltaisesti.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Miten henkilöstöravintola voi tukea yrityksen vastuullisuusstrategiaa? saadaksesi lisätietoja yritysvastuullisuuden kehittämisestä sekä henkilöstöravintolatoiminnasta.