Saavutettavuustyökalut

Oppilaitosyhteistyö kasvattaa tulevaisuuden tekijöitä

Julkaistu 18.5.2021

Image for Oppilaitosyhteistyö kasvattaa tulevaisuuden tekijöitä

Antellilla on valtakunnallisesti noin 70 toimipaikkaa, joissa eri alojen opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimis- ja työharjoittelujaksoja, työkokeiluita tai erilaisia oppilasprojekteja. Opiskelijayhteistyö on molemmille osapuolille mahdollisuus tiedonvaihtoon ja uuden synnyttämiseen. Opiskelijat ovat tulevaisuuden työelämän tekijöitä, ja he voivat myös auttaa yrityksiä pysymään ajan tasalla asiakkaiden muuttuvista vaatimuksista ja toimialan kehityksestä. 

Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa on usein säännöllistä ja jatkuvaa. Jotta harjoittelujaksojen, projektien ja lopputöiden anti olisi mahdollisimman hyvää, vaativat ne sitoutumista jokaiselta harjoitteluun liittyvältä taholta. Meillä on useita oppilaitoskumppaneita, ja yhteistyö voidaan kiteyttää kolmeksi kokonaisuudeksi: Konsernitasoinen kehittämistyö ja projektityöskentely, hallinnon tukitiimien tekemä oppilaitosyhteistyö sekä ravintolakohtainen oppilaitosyhteistyö.

Konsernitasoinen yhteistyö mahdollistaa laaja-alaisen kehittämisen

Laurea ammattikorkeakoulu on esimerkki konsernitasoisesta kehitysyhteistyöstä. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä, ja olemme Laurean avainkumppani vuodesta 2020 lähtien. Laurea ammattikorkeakoulu toimii Uudellamaalla kuudella kampuksella. Laaja koulutustarjonta sekä opiskelijoiden monipuolinen osaaminen mahdollistavat poikkitieteelliset kehitysprojektit, jolloin Antell toimeksiantavana yrityksenä saa käsiteltävään asiaan useampia näkökulmia. Yhteistyötä on tehty tähän mennessä esimerkiksi vastuullisuuden ja palveluliiketoiminnan parissa. Laurean opiskelijaprojekteissa ja opintojaksoilla opiskelijat ovat mm. kehittäneet ravintoloille uudenlaisia palveluinnovaatioita sekä tutkineet turvallisuusasioita.

Tukitiimeistä hallinnon työkokemusta

Antellin ravintoloiden tukena toimivat esimerkiksi konsernin HR-, raportointi-, markkinointi- ja IT-tiimit. Kaikki tiimit tekevät myös oman alansa oppilaitosyhteistyötä, ja työharjoittelijoita tai opinnäytetyön tekijöitä on nähty säännöllisesti Oulun ja Vantaan aluekonttoreillamme. Hyviä esimerkkejä tämän tyyppisestä toiminnasta ovat Antellin vastuullisuuskäsikirjan kehittäminen opinnäytetyön tekijän kanssa sekä henkilöstöhallinnon opiskelijoiden työharjoittelut Antellilla.

Antellin markkinoinnin ja viestinnän tiimissä on ollut säännöllisesti harjoittelijoita Koulutuskeskus Brahen Mediakeskus Lybeckeriltä, jossa koulutetaan mm. graafisia ja markkinointisuunnittelijoita. Lybecker on maamme vanhin suomenkielinen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Graafisen suunnittelun lehtori Mira Torvinen -Määttä kertoo: ”Opiskelijoitamme on ollut säännöllisesti harjoittelemassa käytännön markkinointisuunnittelua Antellin pääkonttorilla. Yhteistyö on aina ollut sujuvaa. Opiskelijat ovat saaneet oppia oikeissa työelämän tehtävissä, ja heiltä on tullut positiivista palautetta Antellista työpaikkana. Ohjaus on ollut hyvää ja opintoihin sopivat työtehtävät on suunniteltu yhdessä.”

Ravintoloiden paikallinen oppilaitosyhteistyö

Tyypillisintä oppilaitosyhteistyötä Antellilla on luonnollisesti ravintoloissamme tapahtuva alan työharjoittelu. Ravintolapäällikkömme tekevät oppilaitosyhteistyötä suoraan alueidensa oppilaitosten kanssa. Ravintoloissa tapahtuvien työharjoittelujen lisäksi esimerkkejä yhteistyöstä ovat erilaiset projektit, opiskelijoiden tekemät tutkimukset, työkokeilut sekä ravintolapäälliköiden tekemä verkostoyhteistyö opettajien kanssa. Ravintolapäällikkö voi mm. pitää opettajat tilanteen tasalla kentän näkökulmasta ja antaa samalla näkemyksiä opetuksen painopisteistä.

Vantaalaisessa Antell Värituvassa on ollut säännöllisesti työharjoittelijoita Ammattiopisto Livestä. Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. Harjoittelujaksot ovat tyypillisesti pitkiä, joten oppimisen tukeminen on pitkäjänteistä. Ravintolapäällikkö Lila Hamberg kertoo yhteistyön sujuneen aina kiitettävästi: ”Otamme varmasti Liven opiskelijoita jatkossakin meille työssä oppimaan! Koulu antaa harjoittelun valmisteluun hyvät eväät, ja opiskelijoiden kanssa pääsemme mukavasti tutuiksi, kun saamme rauhassa oppia tuntemaan toisemme.”

Ravintolat tekevät oppilaitosyhteistyötä myös seuraavilla tavoilla:

  • Antellilaisten lisäkoulutus ja osaamisen kehittäminen.
  • Antellin ja yksittäisen ravintolan esittely kouluissa ja oppilaitoksissa: minkälaista on henkilöstöravintolassa työskenteleminen.
  • Työkokeilut, joissa työstetään tutkintoa.
  • Oppilaitosten omat rekrytointimesut, joihin antellilaiset osallistuvat.

Työskentely opiskelijoiden kanssa rikastaa harjoittelupaikan arkea ja mahdollistaa oppimisen myös Antellilla. Yhteistyön kautta voi löytyä uudenlaisia ratkaisuja myös harjoittelupaikan tarjoavan organisaation tekemiseen, kun ammattilaisten osaaminen yhdistetään opiskelijoiden tuoreisiin näkökulmiin.

Lue lisää

Laurean uutisointia yhteistyöstämme esim.

Ammattiopisto Live