Henkilöstöravintolaan investoiminen

Miksi yrityksen tulisi investoida henkilöstöravintolaan ja työpaikkaruokailuun?

Henkilöstöravintolan hankinta tai vaihto on suuri päätös, jolla on vaikutusta lähes jokaisen yrityksessä työskentelevän arkeen. Toimiessaan hyvin, henkilöstöravintolaan investointi kannattaa, sillä se edistää työntekijöiden hyvinvointia ja tehostaa ajankäyttöä.

Oma henkilöstöravintola tuo helppoutta, työhyvinvointia ja energiaa henkilöstölle sekä työnantaja yritykselle. Yritys saa myös veroetua tukiessaan työntekijöidensä ruokailua.

Oman yrityksen tiloissa tapahtuva ruokailu on myös nopeaa ja tehokasta, aikaa säästyy työnteolle eikä sitä kulu talosta pois ja takaisin liikkumiseen. Tarjoamalla laadukasta ja monipuolista ruokaa viihtyisässä ympäristössä, tieto kulkee paremmin, ihmiset tiimiytyvät ja pitkällä aikavälillä pystytään vähentämään sairauspoissaoloja sekä kasvattamaan työntekijöiden hyvinvointia. Tämä puolestaan kasvattaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen siis kannattaa.

Yritys voi halutessaan avata henkilöstöravintolansa ovet myös yrityksen ulkopuolisille asiakkaille, jolloin kasvava ruokailijamäärä tuo yritykselle taloudellista etua.

Oman henkilöstöravintolan myötä yrityksellä on vapaasti hyödynnettävissä oleva iso tila erilaisia tilaisuuksia tai työntekoa varten. Erilaisilla kaluste- ja palveluratkaisuilla saadaankin tila tehokkaasti käyttöön myös lounasajan ulkopuolella.

Kilpailuetua henkilöstöravintolasta

Omasta henkilöstöravintolasta on myös monia suoria ja välillisiä hyötyjä yritykselle. Henkilöstöravintola kohottaa yritys- ja työnantajaimagoa sekä potentiaalisten asiakkaiden että työntekijöiden mielissä. Esimerkiksi tiukassa kilpailussa asiakkaista ja osaavasta työvoimasta, voi henkilöstöravintola tuoda kaivattua kilpailuetua muihin alalla toimijoihin nähden.

”Oma henkilöstöravintola toimii myös yrityksen käyntikorttina asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Henkilöstöravintola parantaa yritysmielikuvaa erityisesti silloin, kun henkilöstöravintolan ruoka, palvelu ja ilme ovat kohdallaan!”

Työnantajien kannattaa myös olla kiinnostuneita työntekijöidensä terveydestä ja hyvinvoinnista, sillä tutkimusten mukaan työpaikan johdon kiinnostus työntekijöidensä hyvinvoinnista lisää myös työntekijöiden terveellisiä elintapoja. Työntekijöiden terveelliseen ruokavalioon kannustaminen onkin yksi konkreettisimmista välittämistä osoittavista asioista.

”Kun henkilöstöravintolan tarjonta on monipuolista ja jokaiselle löytyy jotain, edistää työpaikkaruokalassa ruokailu yhteishengen parantumista sekä työntekijöiden sosiaalista hyvinvointia. Tämä on selvä viesti työnantajalta työntekijöille: Olet tärkeä!”

Toimivaa yhteistyötä jo 25 vuoden ajan

Antell on ollut Yara Suomi Oy:n kumppani jo yli 25 vuoden ajan. ”Tuntuu, kuin Antellin väki olisi osa meidän omaa henkilökuntaamme”, Yaralta kerrotaan.

Lue lisää