Saavutettavuustyökalut

Hyvää ympäristömerkkien päivää!

Julkaistu 12.10.2022

Image for Hyvää ympäristömerkkien päivää!

13.10. vietetään ympäristömerkkien kansainvälistä teemapäivää (World Ecolabel Day). Teemapäivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luotettavista ympäristömerkeistä ekologisempien valintojen työkaluna, niin kuluttajille, yrityksille kuin ammattihankkijoillekin.

Ympäristömerkeistä suomalaisille tutuimpia on varmasti Joutsenmerkki, joka asettaa korkeat kriteerit tuotteen tai yrityksen ympäristövaatimuksille. Ympäristömerkkien yhteisellä juhlapäivällä pyritään lisäämään tietoisuutta luotettavista ympäristömerkeistä. Tässä viherpesun maailmassa on tärkeää nostaa esiin virallisia ja elinkaaripohjaisia merkkejä, kuten Joutsenmerkkiä ja sen saaneita tuotteita ja palveluita”, kommentoi asiantuntija Malin Lindfors Ympäristömerkintä Suomelta.

Antellilla on kaksi joutsenmerkittyä ravintolaa, joiden ympäristötyö huomioi kokonaisvaltaisesti esimerkiksi kaikki hankinnat, energian ja veden kulutuksen, sekä kemikaalien käytön. Turussa sijaitseva Antell Aino on Suomen ensimmäinen henkilöstöravintola, jolle myönnettiin Joutsenmerkki tiukennettujen kriteerien mukaisesti. Antell Ainossa käytetään runsaasti luomua ja vastuullisia kaloja. Joutsenmerkityn ravintolan toimintatapoihin kuuluu, että pääraaka-aineiden alkuperä tunnetaan hyvin, ja että asiakkaille tarjotaan kasvispainotteista, monipuolista lounasruokaa.

Joutsenmerkin kriteerejä tiukennetaan noin viiden vuoden välein, muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti. Merkkiä tulee hakea uudelleen aina, kun kriteerejä tiukennetaan. Ainossa on jo valmistauduttu Joutsenmerkki-kriteerien tiukentumiseen. Mm. tonnikala on jo jätetty kokoaan pois ruokalistalta ja luomutuotteiden määrää on kasvatettu.

Joutsenmerkkikriteerejä tarkastellaan säännöllisin väliajoin, ja me muokkaamme omaa toimintaamme niiden mukaisesti. Se mikä viisi vuotta sitten oli erityisen ympäristöystävällistä, on tänä päivänä jo normaalia perustasoa. Esimerkiksi tonnikalan käyttämisestä on luovuttu kokonaan, kun aiemmin kriteerinä oli, että sen tuli olla MSC-sertifioitua. Myös hiilijalanjälkiasiat ovat vahvemmin esillä, ja asiakkaatkin osaavat niistä kysyä. Jotta toimintamme arjessa pysyy Joutsenmerkin edellyttämällä tasolla, on tärkeää, että koko henkilökuntamme on ajan tasalla toimintatavoista. Säännölliset palaverit ja sisäiset koulutukset ovat tärkein tapamme varmistaa, että toiminta pysyy kriteerien mukaisena”, toteaa ravintolapäällikkö Kati Hyyryläinen.

Lue lisää