Saavutettavuustyökalut

Vieraanvaraisuus ei katoa

Julkaistu 18.4.2021

Image for Vieraanvaraisuus ei katoa

Kokoontumisrajoitukset, etätyöskentely ja virtuaaliset tapaamiset ovat määrittäneet jo reilun vuoden ajan ihmisten kanssakäymistä ja yhdessä työskentelyä. Muuttuvassa maailmassa kokous- ja edustustilaisuudet ovat käytännössä loppuneet kokonaan. Mitä vaikutuksia korona-ajalla on tulevaisuuden tapaamisiin, yhdessä työskentelyyn ja kokoustamiseen? 

Etätyö ja modernit työkalut tuovat joustoa elämään ja mahdollistavat uusia toimintamalleja. Todennäköisesti tulemme hyödyntämään erilaisia viestintätyökaluja myös pandemian jälkeen. Samalla kuitenkin yhdessä vietettävän ajan arvostus nousee. Etäpalaverit ja Zoom-kokoukset jäävät usein puutteellisiksi inhimillisen kohtaamisen kannalta. Paljon puhutaan myös ruudun kautta tapahtuvan kommunikaation rasittavuudesta ja bittien välille tipahtavista hienovaraisista viesteistä. Kasvokkain tapahtuvalla viestinnällä on aina oma arvonsa.

Vieraanvaraisuus on aina muodissa

Fyysisen etäisyyden pitäminen on vaikuttanut paljon paitsi asiakassuhteisiin, myös yritysten sisäiseen viestintään ja yrityskulttuuriin. Spontaanin kanssakäymisen jäätyä pois on tehtävä tietoisesti enemmän töitä yhteyden löytämiseksi.  Uskommekin, että vieraanvaraisuus ei koskaan poistu muodista ja sitä halutaan osoittaa niin henkilöstölle kuin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Yritykset haluavat varmasti panostaa sekä henkilökunnan hyvinvointiin että vieraiden viihtyvyyteen ja yhdessäoloon.

Me Antellilla uskomme terveellisten tarjoiluvaihtoehtojen nousuun raskaiden edustuspäivällisten sijaan. Keveys, raikkaus ja ilo silmälle ovat todennäköisiä teemoja tulevaisuudessa. Tapahtumissa ja erilaisissa kokoontumisissa tullaan todennäköisesti kiinnittämään huomiota esimerkiksi jonotustilanteiden minimointiin sekä vaikkapa kokoustilojen väljyyteen tai muunneltavuuteen.

Fyysisen etäisyyden pitäminen on vaikuttanut paljon paitsi asiakassuhteisiin, myös yritysten sisäiseen viestintään ja yrityskulttuuriin. Spontaanin kanssakäymisen jäätyä pois on tehtävä tietoisesti enemmän töitä yhteyden löytämiseksi.

Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Ihmisten päästessä palaamaan toimistoille voi vieraanvaraisuus tarkoittaa myös yhteistöllisyyden vahvistamista ja henkilöstön sitouttamista. Kotikokkailujen jälkeen valmiit ja terveelliset vaihtoehdot houkuttelevat, ja kehittäähän lounastaminen yhdessä työkavereiden kanssa tutkitusti myös henkistä hyvinvointia. Työnantaja voi satsata tarjoiluihin, jotka tuottavat iloa ja hyvinvointia. Yhdessäoloa voidaan juhlistaa ja tiimiytymistä vahvistaa esimerkiksi erilaisilla säännöllisillä viikonlopun tai viikon avauksilla hyvää tekevien tarjoilujen äärellä. Miltä kuulostaisi Tiimitiistain terveellinen välipalasetti tai kuukausittainen aamunavaus Antellin tapaan? 

Todennäköistä on, että jatkossakin tulemme näkemään erilaisia tapoja yhdistää työ ja vapaa-aika. Antellin ravintolapäällikkö Jussi Pietinen näki henkilökunnan muistamisen ja palkitsemisen kotiin lisääntyvän huimasti pandemia-aikana. Esimerkiksi mukaan myytävät piknik-kassit ovat olleet hänen ravintolassaan suosittu tapa muistaa työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita viimeisen vuoden aikana. “Olemme valmistaneet herkkukasseja virtuaalipalavereihin ja -bileisiin. Jokainen on voinut noutaa oman kassinsa sovittuun aikaan ja kokoontuminen on tapahtunut turvallisesti videoyhteydellä.”

Hybridimallilla eteenpäin

Jussi näkee tulevaisuuden asiakastilaisuudet aiempaa arvostetumpina mahdollisuuksina vaikutuksen tekemiseen, positiivisen mielikuvan jättämiseen ja sekä oman väen että vieraiden hyvinvoinnin edistämiseen:

“Edustamiseen ja kestitsemiseen liittyen ovat näkymät vielä hämärän peitossa! Luultavasti yrityksissä tulee kuitenkin olemaan kysyntää esim. sisäisten tiimipalaverien järjestämiseen, kun porukkaa halutaan jälleen hitsata yhteen pitkän etärupeaman jälkeen. Yhteiset kahvitauot ja lounashetket kollegoiden kanssa ovat arvossaan. Todennäköisesti etätyöskentely jää kuitenkin vahvasti osaksi arkea jatkossakin osassa yrityksiä.”

“Yrityksissä varmasti vielä harkitaan suurempien kokousten tai edustustilaisuuksien järjestämistä – vaikka toisaalta niille olisi nyt paljon patoutunutta kysyntää! Yritystilaisuuksissa haasteena on saada jatkossa ihmiset kokoontumaan fyysisesti samaan paikkaan. Uskoisin, että maskien käyttö tulee jäämään osaksi kokoontumisten arkea ainakin jossain määrin. Piknikit ja muut ulkona järjestettävät tapahtumat yleistynevät myös yritystilaisuuksissa. Ja koska ihmiset ovat nyt tottuneet saamaan palveluita ja tilaisuuksia suoraan kotiin, uskonkin, että hybriditilaisuuksien järjestäminen tulee lisääntymään myös kokous- ja edustuskäytössä! Tällöin samassa tilaisuudessa olisi vaihtoehtona sekä etä- että läsnäolo.” 

Ihmisten kekseliäisyyteen voi ainakin varmasti luottaa, Jussi tuumaa: “Uusia tapoja tehdä asioita on tulossa aivan varmasti! Samalla kuitenkin perustarve toisten kanssa olemiseen ja vieraiden kestitsemiseen pysyy varmasti ennallaan.”

*****

Vieraiden kestitsemistä olemme käsitelleet myös aiemmin esim. seuraavissa blogeissamme: