Antell

Työyhteisövastuu

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Edistämme työnantajana tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Emme hyväksy syrjintää työpaikalla ja edistämme yhdenvertaisuutta aktiivisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat sisältyvät yhdessä työsuojelun toimintaohjelman kanssa perehdyttämissuunnitelmaan.

Arvostamme ihmisten erilaisuutta voimavarana. Yrityksessämme työskentelee ja meille hakeutuu erilaisia, eri ikäisiä ihmisiä. Tarjoamme työntekijöillemme oikeudenmukaisen palkkauksen ja tasapuoliset mahdollisuudet sijoittua erilaisiin työtehtäviin sekä mahdollisuudet saada lisää koulutusta ja edetä uralla.

Vastaamme myös siitä, että perhe- tai yksityiselämän ja työn yhteensovittaminen on joustavaa ja helppoa kaikille työntekijöille eri elämänvaiheissa. Tavoitteena on tasa-arvonäkökohtien huomioonottaminen johtamisessa ja työolojen kehittämisessä sekä ikätasa-arvon ja etnisen tasa-arvon edistäminen.

Erinomaisen työyhteisön toimintapolitiikka

Toimintamme perusta on henkilöstön erinomainen työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus, jota ohjaa hyvä johtaminen ja esimiestyö.

Jokainen voi lähteä yhtä terveenä töistä kuin on sinne tullutkin. Toiminnassamme panostamme ennaltaehkäisevään kehittämiseen. Kaikki antellilaiset sitoutuvat rakentamaan erinomaista työyhteisöä toimimalla arvojemme mukaisesti.

Antellin vastuullisuuden osatekijät

Ympäristövastuu

Otamme ympäristöasiat huomioon jokapäiväisessä toiminnassamme.

Lue lisää

Työyhteisövastuu

Toimintamme perusta on henkilöstön työhyvinvointi, työkyky ja turvallisuus, joita ohjaavat hyvä johtaminen ja esimiestyö.

Lue lisää

Taloudellinen ja yhteiskuntavastuu

Olemme taloudellisesti luotettava kumppani, joka pitää kiinni sitoumuksistaan. Toimintatapamme ovat eettisiä ja läpinäkyviä

Lue lisää