Aidosti hyvää -blogi

Syö aamiaista – nukut paremmin

Aamiaista ja sen hyötyjä on tutkittu paljon, mutta viime aikoina tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota myös aamupalan ja unenlaadun yhteyteen. Tutkimuksissa on paljastunut, että terveillä ihmisillä, jotka söivät aamiaista, oli parempi unenlaatu kuin aamupalan väliin jättävillä.

Lue lisää

Hyvä työympäristö tukee koko yhteisön tavoitteita

Työpaikka on yhä enemmän tila, jossa ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Käytännössä tällä tarkoitetaan yrityksissä ja organisaatioissa tiedon jakamista ja työssä oppimista. Lisäksi yhä useammissa työyhteisöissä korostuu yhteisöllisyys, sosiaaliset tarpeet sekä tiimityö ja yhdessä tekeminen. Kuinka hyvä työympäristö rakentuu, miten sillä voidaan tukea työhön liittyvää vuorovaikutusta, ja millainen vaikutus tällä on…

Lue lisää

Aloita loma puhtaalta työpöydältä

Lähtölaskenta kesälomaan on alkanut monilla työpaikoilla. Koska työelämän muutokset ovat kasvattaneet työntekoon liittyviä vaatimuksia, on lomalla tärkeää keskittyä mieluisiin askareisiin ja lepoon. Onneksi Työterveyslaitoksen mukaan stressi ja työasiat haihtuvat mielestä jo kolmen viikon yhtäjaksoisen loman aikana. Miksi lomailu on nykypäivänä erityisen tärkeää, ja miten varmistaa palauttava loma? Kokosimme tähän artikkeliin…

Lue lisää

Kuinka huomioida laatutekijät johtamisessa?

Muuttuneessa työelämässä murroksen alla ovat organisaatiorakenteiden ja työkäytänteiden lisäksi myös kaikkien työntekijöiden perustehtävät. Perustehtävä on ikään kuin kivijalka, eli se työn kokonaisuus, jota varten henkilö on palkattu. Oman perustehtävän tunteminen on tärkeää työn tulosten, päämäärän ja itsensä johtamisen kannalta. Perustehtävät kuitenkin muuttuvat nyt nopeammin kuin aiemmin, haastaen henkilöitä kasvamaan tehtävän…

Lue lisää

Näin laadukkaan lounaan vaikutukset näkyvät

Työkulttuurin muutoksella on ollut vaikutusta myös ruokailutottumuksiin, mikä näkyy väistämättä myös henkilöstöravintolan toiminnassa. Itte tehdyllä ja yhdessä syödyllä lounaalla on kuitenkin edelleen paljon painoarvoa. Työnantajan sosiaaliseen vastuuseen kuuluu terveellisen ja turvallisen työympäristön ja hyvin toimivan työyhteisön luominen, työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy ja työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Henkilöstöravintolan…

Lue lisää

Johtaminen ja tulevaisuuden työelämä

Työn määrittelyt ovat tulevaisuudessa monimuotoisempia kuin nyt, mutta yhdessäkään tulevaisuuden skenaariossa työ ei katoa kokonaan. Sen sijaan muutoksen alla ovat itse työpaikat ja organisaatiot. Miten tämä tulisi huomioida jo tämän päivän johtamisessa? Demos Helsinki tarjosi muun muassa tähän aiheeseen pohdittavaksi uusia näkökulmia Antellin viimesyksyisessä aamiaisseminaarissa. Koostimme tähän blogiartikkeliin parhaat…

Lue lisää

Näin valitset toimivan kokoustilan

Kokouksen, palaverin tai seminaarin suunnittelu on mielenkiintoista ja jännittävää, mutta käytännön järjestelyt tuottavat toisinaan päänvaivaa. Usein itse ohjelmaan ja sisältöön liittyy paljon pohdittavaa, jolloin etukäteen hoidettavista järjestelyistä kannattaa tehdä mahdollisimman vaivattomat. Kokosimme tähän blogiartikkeliin kokoustiloista hyödyllistä tietoa, jonka avulla varmistat onnistuneen tilaisuuden sekä järjestäjätaholle että osallistujille. Hyvässä kokoustilassa huomioidaan ohjelman…

Lue lisää

Lounasravintola tukee arjen tärkeintä rutiinia

Työnteko muuttuu, ja työpaikkaruokailun tulee taipua uuden ajan tarpeisiin. Säännöllinen ateriarytmi ja terveellinen lautasmalli ovat lähes jokaiselle itsestään selviä, mutta helposti arjen kiireessä unohtuvia asioita. Vaikka välipalaistuminen on yksilöllisestä työrytmistä seuraava luonnollinen ilmiö, on syytä muistaa nauttia työpäivän aikana myös kattavampi ateria. Hyvä lounas voi olla päivän ensimmäinen lämmin ruoka,…

Lue lisää

Näin järjestät onnistuneen kokouksen

Onko vastuullasi tiimin ideointihetken, tehokkaan palaverin tai pidemmän seminaarin järjestäminen? Listasimme tähän artikkeliin kolme oleellisinta asiaa kokousjärjestäjän muistilistalle. Keskittymällä oikeanlaisen tilan, tarjoilun ja tunnelman varmistamiseen, mahdollistat osallistujille arjen yläpuolelle nousevan kokoushetken. Monipuolinen tila mahdollistaa enemmän Kokouksen suunnittelu alkaa lähes aina tilan varaamisesta, jolloin olennaisinta on osallistujamäärän arviointi. Kun kokouksen suunnittelun aloittaa…

Lue lisää

Tulevaisuuden työympäristö tarjoaa tilan yhteisille ideoille ja uusille innovaatioille

Työhyvinvoinnin murroksen keskellä on hyvin tiedossa, kuinka esimerkiksi yhteen hiileen puhaltava työyhteisö tukee työssä jaksamista tai yhteinen huumori auttaa viihtymään työssä. Hyvinvoivalla toimintakulttuurilla voidaan vahvistaa työhön sitoutumista ja itseohjautuvuutta sekä lisätä luovuutta ja positiivisuutta. Toistaiseksi vähemmän kuitenkin puhutaan siitä, miten työympäristö itsessään voisi tukea työssä jaksamista ja kehittymistä. Aiheeseen paneutuminen…

Lue lisää